CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0 : CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

Câu điều kiện loại 0 là kết cấu quan trọng với được liên tiếp sử dụng những trong giờ đồng hồ Anh, kể cả những bài kiểm tra ngữ pháp. Trong nội dung bài viết này, Vietop sẽ phân chia sẻ cụ thể về khái niệm, cấu trúc, cách dùng và phần cuối sẽ sở hữu được bài tập vận dụng giúp đọc chắc kỹ năng và kiến thức nhé!


Khái niệm câu điều kiện loại 0

Đầu tiên, câu đk là gì? Câu Điều khiếu nại được dùng để làm nêu ra mang thiết rằng khi một sự việc/tình huống/hoàn cảnh/… ngẫu nhiên xảy ra hoặc không xảy ra thì vẫn kéo theo tiếp nối một tác dụng nào đó.

Bạn đang xem: Câu điều kiện loại 0

Câu đk loại 0 được sử dụng để biểu đạt một thực sự hiển nhiên (có thể là về nắm giới, tự nhiên,…) hoặc mang tính chất khoa học, một chân lý, hoặc kinh nghiệm sẽ xảy ra khi đk được kể tới xảy ra trước.

E.g.: Water freezes if the temperature falls below zero.

Nước bị đông cứng nếu nhiệt độ xuống bên dưới 0 độ.

→ Nếu ánh sáng hạ xuống bên dưới 0, nước trong môi trường này vẫn đông cứng thành đá. Đây là một thực sự hiển nhiên liên quan đến khoa học.


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 40%


Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của chúng ta không đúng
Địa chỉ email bạn nhập ko đúng
Đặt hẹn

Công thức câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện nói chung và câu điều kiện loại 0 nói riêng tất cả đều sẽ có được 2 mệnh đề. Một mệnh đề đk mô tả “nếu”, mệnh đề còn sót lại được hotline là mệnh đề thiết yếu mô tả “thì”.


*
*
*

E.g.: If you can solve this exercise, please show me how to do it

Nếu chúng ta giải được bài tập này, hãy chỉ tôi bí quyết làm với.

→ cần sử dụng để diễn tả một thói quen, hành vi hoặc sự việc liên tiếp xảy ra.

E.g.: I often go khổng lồ art exhibitions if I have time. 

Tôi thường đi xem triển lãm nghệ thuật nếu bao gồm thời gian.

*Lưu ý:

Bạn cũng có thể thay ráng “If” thành “When” mà lại vẫn ko đổi ý nghĩa của câu điều kiện.Bạn tất cả thể thay đổi mệnh đề If cùng mệnh đề thiết yếu với nhau mà chân thành và ý nghĩa câu không cầm cố đổi.

E.g.:

If the weather is nice, I often jog in the park

= When the weather is nice, I often jog in the park 

Khi khí hậu đẹp, tôi hay chạy cỗ ở công viên.

Vẽ sơ đồ bốn duy câu đk trong 5 phút

Câu điều kiện đặc biệt: triết lý và bài bác tập vận dụng

Đảo ngữ câu điều kiện: triết lý và bài xích tập vận dụng có đáp án

Bài tập áp dụng câu điều kiện loại 0

Bài tập

Bài tập 1: chia động từ vào ngoặc phù hợp

1. If I ………… (feel) hard khổng lồ sleep, I ………… (drink) coffee before sleeping.

2. If people (eat) ____ too many sweets, they (get) ____ fat.

3. My boy (pass) ____ his exams if he (work) ____ hard.

4. If it (rain) ____, you (get) ____ wet.

5. If you smoke, your skin (age) ____ more quickly.

6. Mike (cycle) ____ to work if the weather is nice.

Xem thêm: Cách Cắm Câu Cá Lóc Đêm - Bí Quyết Câu Cá Lóc Dễ Cắn Mồi

7. If they (watch) ____ tv, they (enjoy) ____ a lot.

8. She (buy) ____ expensive clothes if she (go) ____ shopping.

9. A child …… (not grow) up well, if you …… (not feed) him or her properly.

10. If a stranger …… (touch) my dog, he …… (bark) immediately.

Bài tập 2: kết thúc câu điều kiện loại 0 với các từ gợi ý cho sẵn

The children / play / thể thao / they / get / overweight
It / not / matter / you / be / late
I / go / school / late / my teacher / punish / me
Your dog / stand / up / you / say / “stand”?
Laura / feel / depressed / it / cola

Bài tập 3: phân tách động từ vào ngoặc dạng Câu đk loại 0

If you (go)_____to school fully, you (understand)_____the lesson.If she (not, eat)______, she (be)_____ hungry.If you (have)______ any trouble, please (telephone)__________number 115.If we (be)_________ cold, we (shiver)__________.If there (be)_______ no water, life (not, exist)_________.

Đáp án

Bài tập 1:

1. Feel – drink

2. Eat – get

3. Passes – works

4. Rains – get

5. Ages

6. Cycles

7. Watch – enjoy

8. Buys – goes

9. Doesn’t grow – don’t feed

10. Touches – barks

Bài tập 2:

1.If the children don’t play sport, they get overweight

2.It is not matter if you are late.

3.If I go to lớn school late, my teacher punishes me.

4.Does your dog stand up if you say “stand”?

5.Laura feels depressed if it is cold.

Bài tập 3:

1.go/understand

2.doesn’t eat/is

3.have/telephone

4.are/shiver

5.is/doesn’t exist

Lý thuyết và bài tập viết lại câu điều kiện có đáp án

Bài tập câu điều kiện 1, 2 cùng 3 – Conditional Sentences type 1, 2 and 3

Tổng hợp bài xích tập câu điều kiện có đáp án mới nhất

Thế là Vietop đã share đến chúng ta tất tần tật tổng lý thuyết về câu điều kiện loại 0 và bài tập vận dụng luyện tập. Bọn chúng mình mong rằng qua bài học này, các bạn có thể tự tin áp dụng câu đk loại 0 một cách đúng mực không những trong số bài đánh giá ngữ pháp nhưng còn đối với các cuộc hội thoại giờ đồng hồ Anh hàng ngày. Chúc bạn thành công!

Câu đk loại 0 (Zero Conditional) là cấu tạo thường được sử dụng trong các bài thi tiếng Anh. Vì đó, để có thể ăn điểm câu hỏi thực hiện câu đk này, bạn hãy xem thêm ngay nội dung bài viết chia sẻ kiến thức và kỹ năng học tiếng Anh cơ bản sau đây. tcykhoahanoi.edu.vn English sẽ giúp bạn làm rõ hơn về khái niệm, kết cấu và cách thực hiện của một số loại câu đk này.


1. Câu điều kiện loại 0 là gì?

Câu điều kiện loại 0 (Zero Conditional) thường được thực hiện để chỉ mọi một sự thật hiển nhiên hoặc một kinh nghiệm sẽ xảy ra nếu đk được nói đến ra mắt trước.

Ví dụ:

If the temperature drops to 0 degrees Celsius, the water freezes. (nếu nhiệt độ giảm còn 0 độ C thì nước đông lại)The water level in the river rise if it rains (Mực nước làm việc sông vẫn dâng lên ví như trời mưa)If it’s cold, I usually don’t jog (Khi trời lạnh, tôi thường không chạy bộ)
*
*

Câu đk loại 0 (Zero Conditional)


2. Cấu tạo câu đk loại 0

Sau đó là bảng cách làm thức của câu đk Zero Conditional:

Mệnh đề chínhMệnh đề phụ
IF + S1 + V (s/es)S2 + V (s/es)

Lưu ý: cả hai mệnh đề vào câu điều kiện loại 0 phần nhiều ở thì bây giờ đơn.

3. Phương pháp dùng câu đk loại 0

Cách dùngVí dụ
Diễn tả một thực sự hiển nhiênIf the temperature drops to 0 degrees Celsius, the water freezes. (nếu nhiệt độ giảm còn 0 độ C thì nước đông lại)
Dùng để nhờ vả, yêu mong hoặc khuyên nhủ điều gì đến ai đóIf you solve the math problem, please guide me how to bởi vì it (If you solve the math problem, please guide me how to bởi vì it)
Dùng để biểu đạt một thói quen, hành vi thường xuyên xảy raHe usually surfs when it’s sunny. (Anh ấy thường lướt sóng lúc trời nắng)

4. Bài xích tập câu đk loại 0

Bạn hãy cùng tcykhoahanoi.edu.vn làm bài xích tập để củng cố kỹ năng và kiến thức vừa học.

Practice 1. Find the mistakes and correct them. (Tìm lỗi sai và sửa.)

I will go, if she invites me lớn the party. If she listen to English every day, she can improve her English. Unless I don’t send you the letter, you can’t receive it. Should he gets up late, he will be late for school.

=> Đáp án:

Xóa dấu “,” (vì mệnh đề điều kiện đứng sau yêu cầu sẽ không có dấu “,” vào câu.) (Tôi đã đi nếu cô ấy mời tôi mang lại bữa tiệc) listen → listens (vì chủ ngữ “She” là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít đề xuất động từ chia ở lúc này đơn vẫn thêm “s”) (Nếu cô ấy nghe giờ đồng hồ Anh hàng ngày, cô ấy có thể cải thiện Tiếng Anh của mình) don’t → X (Vì “Unless = If…not” đề xuất trong câu không cần thêm trợ đụng từ dạng phủ định) (Nếu tôi không gởi lá thư đến bạn, bạn không thể nhận được nó) gets → get (Vì đây là câu hòn đảo ngữ của đk loại 1 đề nghị động từ sống mệnh đề đk sẽ để tại dạng nguyên thể.) (Nếu anh ấy dậy muộn, anh ấy có khả năng sẽ bị trễ giờ đồng hồ học)

Practice 2. Choose correct size of the verbs given in brackets. (Chọn dạng đúng của động từ vào ngoặc.)

Even if it (rain/rains) _____, we will not cancel the trip. If he (has/having) _______ money, he can buy this luxury car. If I (went/go) ________ to lớn Great Britain, I will visit Big Ben. If it rains tomorrow, I (won’t have lớn plant/wouldn’t have khổng lồ plant) ______ the flowers.

=> Đáp án:

rains (Vì “it” là chủ ngữ số ít nên động trường đoản cú khi phân tách sẽ thêm đuôi “s”)has (Vì “he” là công ty ngữ số ít đề nghị động từ “have” sẽ chuyển sang “has”)go (Vì vế sau gồm “will” nên đó là điều kiện nhiều loại 1, mệnh đề đk sẽ chia ở thì bây giờ đơn)won’t have khổng lồ plant (Vì vế trước động từ “rain” sống thì bây giờ đơn nên đó là câu đk loại một.)

Các chúng ta vừa cùng tcykhoahanoi.edu.vn English mày mò về câu điều kiện loại 0. Qua bài viết này, bạn chắc rằng đã nắm rõ cách thực hiện của câu đk loại 0 rồi đúng không nào? nếu có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề nào đề nghị giải đáp, các bạn hãy để lại thắc mắc ở phần comment bên dưới bài viết để được trung tâm giải đáp nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *