Câu Đối Phật Giáo Hay - Câu Đối Liên Quan Đến Phật Giáo

I. Câu đối chữ Việt01. Sắc đẹp tướng vốn không, nương cảnh huyễn độ tín đồ mê muội;Tử sanh như thế nào có, mượn thuyền từ bỏ vớt kẻ trầm luân.(Phụng điếu Đức Tăng Thống say mê Tịnh Khiết chùa Tường Vân-Huế năm 1972)02. Một chút ít giận, nhị chút tham, long đong cả đời ri cũng khổ;Trăm điều lành, nghìn điều nhịn, ung dung tấc dạ nỗ lực mà vui.(Tặng Giảng mặt đường Từ Đàm-Huế)03. Tánh yên ổn Đất Trời thông thường một cỏi;Tâm không trăng gió trải muôn phương.04. Biển cả ái tủ bằng, Tịnh độ đi về đâu mấy chốc;Sông mê tát cạn, niết bàn an trú vốn không xa.(Tặng tháp Thượng tọa Thiện Lộc chùa Thuyền Tôn-Huế)05. Ngộ thấu nguôn chơn, trung khu danh lợi trôi theo giòng nước;Rõ thuộc lý đạo, niệm thị phi bay lẫn chòm mây.06. Cảnh Phật trang nghiêm, mõ nhanh chóng gõ rã hồn mộng ảo;Cửa chùa thanh tịnh, chuông miếu ngân vọng tiếng từ bi.07. Lặng quan sát trăng sáng sủa nước trong, đèn bát nhã chiếu tung niềm tục;Lắng nghe kinh vàng kệ ngọc, giờ Từ bi gõ thức tình thương.08. Rũ sạch mát lòng trần, giọt nước cam lồ, rưới mọi phiền não chín cõi;Mở tròn tuệ giác, soi đèn chén nhã, hiển bày tướng mạo hảo ba thân.09. Cá biết về mối cung cấp thăm nghĩa cội;Chim dù xa tổ nhớ ơn cây.10. Tấc cỏ ngậm ngùi, hương lửa tỏ lòng bé cháu thảo;Ba xuân yêu đương nhớ, phệ khôn nhờ vào đức tổ tông hiền.11. Mắt trí rạng ngời, đèn vô tận chiếu rã niềm tục;Tay tự tế độ, nước dương đưa ra gội không bẩn lòng trần.12. Cỏi Ta bà mê muội trầm luân, trống gửi âm vang lời giác ngộ;Cửa Tam quan liêu tình thương rộng lớn mở, chuông khua đồng vọng giờ từ bi.13. Liu riu gió thổi đầu cành, ko thấy,thấy không tùy đôi mắt ngắm;Vằng vặc trăng soi đáy nước, thật hư, hư thật hỏi lòng xem.(Tặng chùa Thanh Phước -Huế)14. Giờ đồng hồ chuông Linh mụ vọng về đâu, sáu nẻo luân hồi chúng sanh mong mỏi tế độ;Cội cả tòng lâm đà ngã xuống, nhì hàng mê ngộ đồ đệ xót bơ vơ.(Điếu Hòa Thượng đam mê Đôn Hậu)15. Sạch mát phiền não, hết tham sân, cửa Phật đây rồi thôi search kiếm;Phá đắm say mê, trừ nghiệp chướng, đường trần kia mặc không còn rong tìm.16, cửa Không trống dậy mấy hồi, phát âm kinh chú xua tan mộng ảo;Cỏi Phật chuông đưa vài chập, niệm nam mô xóa sạch sẽ não phiền.17. Lặng nhìn mây trắng núi xanh, hương thơm giải bay xông lừng cây cỏ;Vẳng tiếng thông reo chim hót, gió tự bi thổi mát đất trời.18. Mây núi chập chùng, trăng chén bát nhã lồng soi vũ trụ;Cỏ hoa tươi tốt, gió từ bi thổi mát sinh linh.19. Đây miếu đây Phật, phía trên mõ sớm chuông chiều, khuyên nhủ khách nai lưng về nẻo giác;Này trăng này gió, này kinh tiến thưởng kệ ngọc, khuyên răn tín đồ tục bỏ đường mê.20. Phật đạo tất cả gì đâu, thả chiếc thuyền Từ ngóng kẻ giác;Pháp môn không nhắc xiết, khêu đèn chén nhã đón tín đồ mê.21. Vô minh tham ái buộc ràng, đối cảnh sinh tình thêm lụy tục;Bát nhã tự bi giải thoát, xem khiếp mở trí rạng lòng chơn.22. Đạo tổ sáng sủa hoài cây xanh đượm nhuần mưa pháp;Chùa xưa mới mãi cháu con tiếp tục đèn thiền.23. Kết thúc sạch mê tình, nhắm trực tiếp một đường lên bờ giác,Trù không nghiệp chướng, giương cao đèn tuệ vượt sông mê.24. Cảnh Phật trang nghiêm, mõ mau chóng gõ tan hồn mê muội;Cửa chùa thanh tịnh, chuông chiều khua tung mộng cha sinh.25. Ko là sắc, nhan sắc là không, chổi buộc lông rùa quét sạch tía ngàn cố gắng giới;Phật tức tâm, trọng điểm tức Phật, mõ khua sừng thỏ tỉnh giấc hồn ức triệu sinh linh.26. Lặng quan sát trăng sáng nước trong, đền bát nhã soi thuộc vũ trụ;Lắng nghe kinh quà kệ ngọc, tiếng Từ bi dội mọi non sông.27. Lặng nhìn trăng sáng nước trong, hương thơm giải bay xông rã niềm tục;Lắng nghe kinh rubi kệ ngọc; tiếng Từ bi gõ thức tình thương.28. Cỏi Ta bà mê muội trầm luân; trống đưa âm vang lời Giác ngộ;Cửa Tam bảo đạo tình mở rộng, chuông khua đồng vọng giờ Từ bi.28. Mười hiệu Phật, vài câu kinh, đánh thức ngàn năm mê muội;Một hồi chuông mấy nhịp mõ, gõ tung bao kiếp trầm luân.29. Tín đồ nương pháp, pháp nương người, hễ tịnh theo duyên tiêu nghiệp cũ;Phật tức tâm, tâm tức Phật, xưa nay chẳng khác rõ lời chơn.30. Cảm tác
Năm tháng phù sinh diệt kiếp người,Cuộc đời như thể án mây trôi;Buông tay mộng huyển về theo Phật,Chín phẩm đài sen tỏa sáng sủa ngời.II. Câu đối chữ Hán:01. Nhập môn nghi xả dung thường xuyên tánh;Đáo trường đoản cú ưng sinh hoan tin vui tâm.Dịch
Vào cổng (Chùa) buộc phải bỏ tánh tầm thường
Đến chùa, hãy sinh trung khu hoan hỷ02. Kim địa Tòng lâm, cô nguyệt, quang hàn, không tức sắc;Sơn đầu bảo sát, quần loan thúy lan cổ bởi kim.Dịch
Đất báu Tòng lâm, trăng đơn, ánh lạnh, không tức sắc;Non cao chùa Phật, núi phơi color biếc, cổ như kim.(Tăng Tòng lâm Lam sơn ở đồi Lam Sơn, xã Lựu Bảo, Huế-1986)03. Hồ các bạn khởi thiền quan, giáo điển chơn thừa, độc nhất tánh viên minh hoàn phiên bản Tế;Sơn đầu khai chiến hạ hội, thính lai thuyết pháp, thâm trung ương tín nhạo ngộ thiền căn.Dịch
Bên hồ dựng chùa thiền, diễn dạy chơn thừa, một tánh viên minh về nơi bắt đầu cội;Đầu núi khai hội pháp, nghe thuyền chánh pháp, toàn trung khu hỷ tín ngộ căn xưa.( tặng kèm Chùa hồ nước Sơn bởi tổ Tế Căn lập tại tuy hòa thiết kế lại năm 1984)04. Hàm long tái ngọ, đàm tởm phò dụng cụ xuất chân thuyên, ứng thiết bị khúc trần, huề đăng thựcc địa;Báo quốc trùng quang, chén hỏa ma chăm truyền tổ đạo, đương cơ trực chỉ bất lạc kỳ đồ.Dịch
Núi Hàm Long quay trở lại giữa trưa, giảng ghê phò trì Giới Luật, nêu rõ lý mầu, ứng theo thực trạng mà trình bảy xung quanh co nhằm mục đích dìu dắt bước đi đất thật;Chùa Báo Quốc trở lại rạng quang, bươi lửa mài gạch nhằm truyền tổ đạo, ngay vào căn duyên chỉ thẳng, né rơi lạc mặt đường chia.(Câu đối bàn thờ ổ chùa Báo Quốc sau khi xây đắp lại năm 1969)05. Khiêm nhẫn hữư dư, phân phát ý viên thành Tam tụ giới;Trí bi vô ngại, bình thường thân bất thối Tứ hằng tâm.Dịch
Khiêm nhẫn bao gồm dư, một niệm tròn thành Tam tụ giới;Trí bi vô ngại, trọn đời chẳng thối Tứ hoằng tâm.(Câu đối sinh hoạt tháp Hòa Thượng thích Thanh Trí miếu Báo Quốc-Huế)06. Chỉ thiết bị kiến tánh, ngôn hạ tri quy, thùy thị can đầu tấn bô;Bát thảo tham huyền, thanh tiền ngộ chỉ năng trung tâm nội quá đương.Dịch
Trỏ thứ hình nhằm mục tiêu thấy tánh thật, ngay lời biết khu vực quay về, ai là tín đồ đầu sào tiến bước ?
Khêu cỏ gàn để tìm kiếm cơ huyền, ứng giờ đồng hồ thông chỗ ý chí, mới chủ yếu kẻ từ nội quá đương.( Câu đối sống tháp chùa Báo Quốc-Huế và bàn thờ cúng Tổ ở Long tô Nha Trang)07. Quảng đại hạnh, phạt thâm tâm, bát thác mê vân,bất quyện ân hận nhân bồi Phật chủng;Cứu nhơn không, nghiên diệu chỉ, xung khai tuệ nhật, phùng ngôi trường trác tích chấn tông phong.Dịch
Quảng khai đại hạnh, phấn phát trung ương sâu, vén sút mây mê, mệt mỏi chẳng nề, dạy bạn vun Phật chủng;Thẩm cứu giúp chân không, rạm nghiên ý diệu, mở ra vầng tuệ, ngay nơi duyên thuận, dưng gậy chấn tông phong.(Tặng tháp Hòa Thượng say đắm Trí Thủ miếu Báo Quốc-Huế)08. Ngự lãnh thanh phong, phất diện vấn thùy năng tác Phật;Bình tiền khô mộc, đãi nhơn tri ngộ vị khai hoa.Dịch
Gió lành bên trên đỉnh Ngự, phe phất trên mặt hỏi ai đâu sắplàm Phật ?
Cây thô trước Ngự Bình, chờ tín đồ tri ngộ nhằm họ nở hoa.(Tặng Khuôn hội Phật giáo Ngự Bình-Huế)09. Tức tục nhi nhơn, xứ xứ tận thành Hoa tạng giới;Bội trằn hiệp giác, chổ chính giữa tâm viên nhiếp Đại vượt môn.Dịch
Tức tục mà lại chơn: địa điểm nơi hầu như thành Hoa tạng giới;Trái nai lưng hiệp giác, trọng tâm tâm viên nhiếp Đại vượt môn.(Tặng tháp Hòa Thượng say đắm Mật Nguyện, chùa Trúc Lâm-Huế)10. Quảng khai phương tiện đi lại môn, thiện xiển tần già phổ loài kiến pháp tràng vu xứ xứ;Hương biến chuyển trang nghiêm đọ, bốn bồi đạo thọ cao tiêu đức bổn ư trùng trùng.Dịch
Mở rộng cửa phương tiện, khéo xiển tần già dựng xây pháp tràng mọi chốn;Huân ướp đức trang nghiêm, bồi đắp đạo cả, tỏ cội đức hạnh ở nơi nơi.(Tặng Hòa Thượng đam mê Trí Thủ năm 1970)11. Bội giác hiệp trần, mộng ý mãng cầu tri thân thị huyễn;Quy nguyên đắc chỉ, định trung thường chiếu Phật do tâm.Dịch
Trái giác hiệp trần, trong mộng chẳng giỏi thân là huyễn;Về nguồn đặng gốc, cơ hội định thường bắt gặp Phật trên tâm.(Tặng chùa Hương Sơn-Huế)12. Bảo ấn trông phong “Chỉ trang bị truyền tâm” độc nhất vô nhị cú thoại đầu chơn liểu ngộ;Tịnh quang đãng cao đức, Tùy duyên hóa đạo “Huyền nhai tán thủ” tận quang thông.Dịch
Tông phong bảo ấn, “Chỉ vật để truyền tâm”, một câu thoại đầu trung tâm liẽu ngộ;Cao đức tịnh quang, tùy duyên hóa đạo, buông tay vị trí vật thẳm trí dung thông.(Tặng miếu Bảo
Tịnh Phú Yên)13. Tục đoạn khởi thần chung thức đắc triêm nai lưng bất trước nhãn;Vinh thô thành mộng huyễ giác lai thế giới tổng duy tâm.Dịch
Tiếp chấm dứt tiếng chuông mai, rõ được hồng trần không nhắm mắt;Tươi khô cơn mơ huyễn, hay rằng nhân loại chỉ là tâm.(Tặng chùa Tây Thiên-Huế)14. Nhơn y pháp, pháp y nhơn, cồn tĩnh tùy duyên tiêu cựu nghiệp;Phật tức tâm, trung tâm tức Phật, cổ kim bất nhị thích hợp chơn tông.Dịch
Người nương pháp, pháp nương người, đụng tĩnh tùy duyên tiêu nghiệp cũ;Phật tức Tâm, trọng điểm tức Phât, xưa nay chẳng khác vừa lòng chơn tông.(Tặng một số Chùa)15. Hậu thương hải, chi phí bích giang, thủy nguyệt ba quang tương ánh nguyệt;Triêu kin kinh, chiêu tập ngọc kệ, cổ tầm thường thanh hưởng cộng diêu hưng.Dịch
Sau biển cả rộng, trước sông xanh, trăng nước chợp chờn cơn sóng vỗ;Sáng ghê vàng, chiều kệ ngọc, trống chuông vang vọng tiếng xa gần.16. Hoa bảo phiệt phiến từ hàn, bạt tế ái hà lợi danh khách;Diễn kim kinh, tuyên diệu kệ, hoán hồi khổ hải mộng mê chơn.Dịch
Thả bè báu, dong thuyền từ, vớt khách lợi danh trên biển khơi ái;Diễn gớm vàng, tuyên kệ diệu, gọi bạn mơ mộng giữa sông mê.(Tặng Khuôn hội Phật giáo An Dương-Huế)17. Phạm vũ trở nên trang nghiêm, nhật phóng trùng tân cảnh sắc;Liên đài thường xán lạn, vân khai hiển hiện nay tường quang.Dịch
Chùa Phật trang nghiêm, hình ảnh nhật linh linh như cảnh sắc;Đài sen vắng lặng, vần mây hiển hiện nay tường quang.18. Kiều lâu lăng không thất bảo trang nghiêm quang Phật sát;Tòng lâm túng bấn tú, tứ sơn loan bích ánh thiền quan.Dịch
Cây vút tầng không, báy báu trang nghiêm cỏi Phật;Rừng tùng xanh tốt, tư bề non biếc của thiền.19. Thiên bách ức kim, giáo pháp tuyên dương, nhiếp chúng sanh vu giác địa;Tam thập nhị bảo tướng từ quang đãng biếng chiếu cứu vạn một số loại xuất mê đồ.Dịch
Trăm ngàn ức kim thân, Chánh pháp tuyên dương, nhiếp hóa chúng sanh về nẻo giác;Ba mươi nhị bảo tướng, ánh trường đoản cú chiếu khắp, dìu dắt muôn chủng loài thoát đường mê.(Ba cặp đối trên tặng chùa chén bát Nhã Phú Yên)20. Cảnh trị u thâm, dã thảo ung dung hoa vong tuế nguyệt;Sơn cư khoán hoạt thần tầm thường mộ cổ liễu sắc không.Dịch
Gặp cảnh rạm u cỏ nội hoa đồng quên năm tháng;Ở non khoán hoạt, chuông chiều mõ nhanh chóng rõ sắc đẹp không.21. Tuệ nhật cao huyền, phổ chiếu bọn chúng sanh vu giác đạo;Từ phong phổ phiến, tề tứ vạn loại xuất mê tân .Dịch
Tuệ nhật treo cao, chiếu khắp quần sanh trên phố giác;Gió trường đoản cú phơ phấp, mát cùng vạn các loại khỏi bến mê.22. Tận làng mạc Tham, Sân, Si, đương test độ nhi vi Tịnh độ;Viên tu Giới, Định, Tuệ, tức phàm chổ chính giữa hóa tác Thánh tâm.Dịch
Bỏ không còn Tham , Sân, Si, chính tại đây là Tịnh độ;Tu tròn Giới, Định, Tuệ, ngay lập tức phàm trọng điểm là Thánh tâm.(Tặng mang đến Chùa Diêu Bình Quảng Trị)23. Khánh trị u thâm, mộ cổ thần tầm thường vong lụy kiếp;Sơn cư khoán hoạt, lỏng lẻo hoa dã thảo liễu tam sanh.

Bạn đang xem: Câu đối phật giáo hay

Dịch
Gặp cảnh u thâm, mõ sớm chuông chiều tiêu lũy kiếp;Ở địa điểm khoán hoạt, hoa đồng cỏ nội ngộ bố sinh.(Tặng miếu Khánh Sơn-Huế)24. Bái thủ chú bọn hương, tam thiên giới kiết tường vân, phụng Như Lai liên tọa thượng;Tín chổ chính giữa trì Phật hiệu, bách bát thanh thành chánh niệm, kỳ sanh Tịnh độ bảo liên trung.Dịch
Tay sạch sẽ đốt hương thơm đàn, thhế giưói ba ngàn kết mây lành, dâng hiến Như Lai trên bảo tọa;Tâm thành trì hiệu Phật, trăm lẻ tám lần thành niệm chánh, ước sanh tịnh độ giũa hoa sen.25. Chi phí lục thủy, hậu thanh sơn, phạm vũ huy hoàng Phật quang trở thành chiếu;Mộ kim kinh, triêu ngọc kệ, trần trung ương địch tận chánh niệm phân minh.Trước nước biếc, sau non xanh, phạm vũ huy hoàng Phật quang trở thành chiếu;Chiều kinh vàng, sáng kệ ngọc, lòng trần gột sạch, chánh niệm phân minh.(Tặng miếu Hải Ấn Nha Trang)26 . Phật bất ly tâm, đụng tịnh tùy duyên tiêu cựu nghiệp;Chí tồn đại đạo, khứ lai vô ngại ngùng ngộ thiền cơ.Dịch
Phật chẳng lìa tâm, rượu cồn tĩnh tùy duyên tiêu nghiệp cũ;Chí nơi đạo cả, cho đến khi vô ngại ngùng ngộ cơ thiền.27. Trí tuệ vai trung phong khai, lũy kiếp mê man tùng tiệt đoạn;Từ bi niệm khởi, nhiều sanh nghiệp chướng từ tiêu vong.Dịch
Tâm trí thông minh mở bày, vạn kiếp hôn mê liền ngừng sạch;Niệm trường đoản cú bi dấy khởi, nhiều đời nghiệp chướng từ tiêu vong.28. Chấp bổ chấp chơn, kiến dung nhan văn thanh, thành thừa hoạn;Tu bi tu trí, cử chổ chính giữa động niệm, nhậm há dung thông ?
Dịch
Chấp bửa chấp chơn, thấy sắc đẹp nghe thanh hầu hết tội lỗi ?
Tu bi tu trí, khởi trọng điểm động niệm thảy dung thông.(Tặng Khuôn hội Phật giáo An Bằng-Huế)29. Ly tứ cú, tốt bách phi, tự test vong ngôn, chân hưu đạo;Triền lục căn, tam tịnh nghiệp, chỉ ư tức niệm bệnh vô sanh.Dịch
Dứt trăm quấy, lìa bốn câu, tự chỗ vong ngôn bắt đầu thật đạo;Xoay sáu căn, sạch bố nghiệp, thiết yếu nơi dứt niệm ấy vô sanh.30. Tùy kỳ thiện nguyện, tiếp độ vi sư, cẩn thận chúng trung khu ư đại đạo;Thí vô nguyên từ, tác bất thỉnh hữu, phá nghi võng ư u đồ.Dịch
Theo thiện nguyện nó, tiếp độ đến làm thầy, tâm chúng được vui trong đạo lớn;Thí vô duyên từ, có tác dụng người các bạn không thỉnh, lưới nghi phá sạch, giữa mặt đường mê.31. Bội nghịch vọng quy chơn, độc nhất niệm hồi đầu tức bỉ ngạn;Tâm ngưu phỏng tích, tam quan lại tham thấu nhập ko môn.Dịch
Bỏ vọng về chơn, một niệm quay đầu là bến giác;Tìm trâu hỏi dấu, ba quan (cửa ải) tham thấu tới cửa ngõ không.(Tặng chùa Kim Quang-Huế)32. Pháp bạn dạng như như, mê chi giả vị sắc vị thanh, ngộ chị đưa phi ko phi hữu;Tâm nguyện tịch tịch, tức hồ nước thủ vi thiện vi lạc ly hồ thử thị khổ thị ưu;Dịch
Gốc pháp như như, tín đồ mê nó thì bảo là nhan sắc là tiếng, tín đồ ngộ nó thì chẳng ko chẳng có;Nguồn tâm lặng lặng, tức nơi đây là lành là vui, lìa chỗ đây thì khổ thì lo.(Tặng chùa Bảo Lộc Lâm Đồng)33. Pháp thủy trường giữ xứ xứ nhuận tiêu khô, bí ngộ thạch bàn, bất đoạn Tào Khê cam lồ mạch;Từ phong phổ phiến, thời thời thôi nhiệt độ não, thiết tao lam khí, tuy vậy hội liên trì giải bay hương.Dịch
Dòng nước pháp tan dài, vùng chốn tưới nhuần tươi thô hạn, dẫu gặp gỡ đá bàn vẫn không kết thúc mạch Tào Khê cam lộ;Ngọn gió trường đoản cú thổi khắp, thời rất lâu rồi nhiệt đẩy sầu lo, cho dù vào khí chướng mà cứ nồng hương
Giải thoát Liên trì.34. Kỷ độ cần lao trường hạo nguyệt;Nhất sinh kỳ khí túng cao phong.Dịch
Mấy độ lao động dài cùng trăng sáng;Một đời kỳ khí ngất xỉu tận núi cao.35. Test địa hửu dưyên tang tịnh cốt;Giá sơn đắc dự ngộchân nhân.Dịch
Đất ấy duyên may chôn tịnh cốt;Núi nấy vinh dụ chạm chán chân nhân.(Câu đối sống tháp Hòa Thượng thích Thiện Minh miếu Thuyền Tôn-Huế)36. Trúc thanh, tùng thanh, thông thường khánh thanh thanh vô ngại;Sơn sắc, thủy sắc, yên hà sắc, dung nhan sắc giai không.Dịch
Tiếng trúc, giờ đồng hồ tùng, giờ đồng hồ khánh chuông, tiếng tiếng đa số chẳng ngại;Màu non, màu sắc nước, màu sắc mây khói,màu màu sắc cũng vẫn không.37. Tích nhật dĩ tằng vi hiếu tử, vi minh quân, buôn bản mạng thí thân, cứu giúp độ chúng sanh xuất mê đồ khổ thú;Kim sinh hựu phục khí quốc thành, khí trân bảo, hàng ma gần kề tặc, viên thành chánh trái khai giác lộ thiền môn.Dịch
Xưa ấy từng làm con hiếu, có tác dụng vua hiền, buôn bản mạng, bỏ thân, giúp chúng sanh khỏi mặt đường mê lối khổ;Đời nầy lại vứt Quốc gia, vứt của báu, sản phẩm ma, thịt tặc, thành chánh trái khai nẻo Giác cửa thiền.38. Thị bọn chúng sanh như xích tử, khải ngộ trừ mê, bi cức tam luân khuých ngũ thừa nhi thùy phạm;Đỗ pháp giới nhược không hoa, chi phí căn xuất xắc tướng, trí viên thập lực đào vạn tượng dĩ nghiêm quy;Dịch
Xem chúng sanh như con đỏ, khai ngộ trừ mê, lòng xót tam luân, mở ngũ thừa nhưng mà ban khôn phép;Ngắm pháp giới tợ hoa không, tỏ căn xong tướng, trí tròn thập lục, suy vạn tượng để tập nghiêm quy.39. Phạn thực dĩ nhiều thì, chỉ đò loài kiến tánh ngôn hạ tri quy, bách xích cac đầu trùng tấn bộ;Tảo tri đăng thị hỏa, chén thảo mtham huyền thinh chi phí ngộ chỉ, duy nhất luân minh nguyệt dạ truyền y.Dịch
Cơm chín sẽ từ lâu, tỏ tranh hình thấy trọng điểm tính, lời kết thúc biết ngay địa điểm về, đấu sào trăm thước còn đựng bước;Sớm hay đèn là lửa, trừ cỏ rối, tham diệu huyền, tiếng truyền ngộ tức thời ý chỉ, trăng sáng sủa một vầng, buổi tối truyền y.40. Chén bát nhã bổn vô ngôn, ly tứ cú, giỏi bách phi, ứng hóa tùy duyên thuyết vô lượng vô hạn diệu pháp;41. Người thương đề tiên hữu nguyện, hội chứng tam minh, cố gắng ngũ nhãn, câu viên phước quả thành đại hùng lực tự tôn.Dịch
Bát nhã vốn không lời, rời tứ vế, trừ trăm khôn, ứng hóa tùy duyên, giảng diệu pháp vô lượng vô biên;Bồ đề cần có nguyện, triệu chứng tam minh, đầy đủ năm mắt, tròn đầy quả phúc, thành từ tôn đại hùng đại lực.41. Chí đạo bất ngại ngùng ngôn ngôn thuyên, tức tục tức chơn, đốn ngộ khẳng thừa đương, vận thủy băng sử dụng giai diệu dụng;Nghi tình độc nhất phiên khám phá, phi trọng tâm phi vật, bổn lai chon diện mục, ma chuyên thụ bỏ ra tổng thiền cơ.Dịch
Đạo rốt ráo đâu chỉ thuyết đàm, là tục, là chơn, ngộ tức tốc vẫn vậy, gánh nước nôi, chựac củi nè đông đảo là diệu dụng;Tình nghi nan một khi đi khám phá, chẳng tâm, chẳng vật, phương diện mũi xuă nay, mài ngói gạch, giơ ngón taycũng chỉ thiền cơ.(Tặng miếu Thuyền Tôn-Huế)42. Vĩnh khí tà tư quy hướng Phật đà tăng trưởng phước lạc;Quang say đắm vạn tượng trượng bởi tuệ nhật phá sảnh si.Dịch
Mãi vứt ý tà, qui hướng Phật đà, thêm phước lạc;Bao bao gồm vạn vật, nương theo vầng tuệ, phá sảnh si.43. Nhập giải bay môn, thiết đoạn tham sân mê man mạn hữu lậu nghiệp;Chứng Tam bảo địa, thường hành tự bi tin vui xả vô lượng tâm.Dịch
Vào cửa giải thoát, nghiệp hữu lậu tham sâm ham mạn bắt buộc quyết dứt trừ;` chứng miền Tam bảo, trung khu vô lượng tự bi tin vui xả cần luôn luôn thực hiện.(Tặng miếu Vĩnh Quang)44. Lý tốt lưỡng biên tức trọng tâm tức vật;Đạo vô đốn tiệm phi thật phi quyền
Dịch
Lý dứt hai bên, là trung ương là vật;Đạo ko mau chậm, chẳng thiệt chẳng quyền.45. Về già lam nhi thanh tịnh;Hộ Phật pháp dĩ ngôi trường tồn.Dịch
Giúp già lam thành thanh tịnh;Hộ Phật Pháp được ngôi trường tồn.46. Chân tục hỗ dung chu đáo đệ duy nhất nghĩa;Tự tha kiêm lợi nhập bất nhị ngôn.Dịch
Chân tục phần đông thông, nêu nghĩa đệ nhất;Ta người cùng lợi vào cửa ngõ không hai.47. Bảo địa trang nghiêm, sắc hương bất dị;Phật ngôn quảng đại, xuất nhập tùy duyên.Dịch
Đất báu trang nghiêm, nhan sắc hương ko khác;Cửa Phật quảng đại, ra vào tùy duyên.48. Nhập demo môn tham sân mê man mạn;Đăng thị địa, hữu hùng lực từ bi.Dịch
Vào cửa đây không tham sân ham mê mạn;Lên khu đất nầy gồm hùng lực tự bi.49. Phước huệ viên tu chơn phật tử;Trí bi tuy nhiên vận đại từ tôn.Dịch
Phước huệ tròn tu chính fan phật tử;Trí bi tương đối đầy đủ ấy bậc đại từ.50. Cứu vãn khổ tầm thanh quán Tự Tại;Từ bi nguyện lưc Diệm Nhiên Vương.Dịch
Quán từ bỏ Tại tìm tiếng kêu cứu khổ nạn;Diệm Nhiên vương vãi theo sưc nguyện tỏ trường đoản cú bi.(Câu đối bộ quà tặng kèm theo Chùa Già Lam TP hồ nước Chí Minh)51. Đại trường đoản cú đại bi mẫn chúng sanh, ứng hóa tùy duyên thân kỳ thân nhi kỳ địa;Đại hỷ đại xả tế hàm thức, oai nghiêm đức tự tại thánh trung, thánh nhi, thiên trung thiên.Dịch
Đại tự đại ai oán xót bọn chúng sanh, theo duyên ứng hóa, thân cùng với thân như đất với đất;Đại tin vui đai xả tế vạn loài, oai phong đức từ bỏ tại, thánh vào thánh như trời trong trời.52. Tự nhãn quán chúng sanh ư trí ư ngớ ngẩn thị đồng bộ tử;Tôn phong thành phạm vũ thị ko thị nhan sắc nhập bất nhị mon.Dịch
Mát thường nhìn chúng sanh, kẻ trí kẻ ngu đều là con cả;Tông phong xây miếu Phật, ấy ko ấy dung nhan vào của ko hai.(Tặng chùa Từ Tôn Biên Hòa)53. Hai bài bác kệ thỉnh chuong U minh:Nguyện thử phổ biến thinh siêu pháp giới,Thiết vi mờ mịt tức giai văn,Văn è thanh tịnh hội chứng viên thông,Nhất thiết chúng sanh thành chánh giác.Dịch
Nguyện giờ chuông nầy lan khắp nơi,Tận thuộc hang thẳm mang đến muôn loài,Nghe chuông lóng sạch mát lòng ô trược,Hưởng cảnh an vui giữa cuộc đời.54. Kệ nghe chuông:Văn bình thường thinh, Phiền não khinh,Trí tuệ trưởng, tình nhân đề sinh,Ly địa ngục, Xuất hỏa khanh,Nguyện thành Phật, Độ bọn chúng sanh.Dịch
Nghe tiếng chuông, Phiền não nhẹ,Trí tuệ lớn, người thương đề sinh,Lìa địa ngục, thoát hầm lửa,Nguyện thành Phật, Độ chúng sinh.55. Đạo lâu hoa khai mùi hương mãn kỉnh;Tùng lâm nguyệt hiện nay điểu qui sào.Dịch
Cây đạo nở hoa đường hương ngập;Rừng thiền trăng sáng tổ chim về.(Tặng Sư Bà Diệu không nhân này mừng thọ 85 tuổi)56. Tham thiền tu thấu ông cha quan, văn tự hề vi trọng trên niêm hoa vi tiếu;Diệu ngộ yếu hèn cùng trọng tâm lộ tuyệt, ngữ ngôn hà dụng toàn bởi khẩu chỉ tam thanh.Dịch
Tham thiền phải lọt qua cửa Tổ, Văn trường đoản cú đâu cần, lúc nêu hoa mĩm miệng;Ngộ đạo cần ngừng tuyệt đường tâm, ngữ ngôn như thế nào kể, thời điểm tay khẩy cha lần.(Viết mang đến Chùa Linh đánh Pháp Bao sống Nha Trang Khánh Hòa)57. Hoằng thí đại nguyện, ngọc hóa học giáng hoàng cung, phún thủy cửu long tề mộc dục;Vi độ Quần sanh, kim thân tu tuyết lãnh, hàm hoa bách điểu cạnh triêu tham.Dịch
Rộng thi nguyện lớn, hóa học ngọc giáng cung vua, chín rồng phun nước tắm;Nhằm độ quần sanh, thân quà tu núi tuyết, trăm chim ngặm hoa chầu.(Tặng chùa Vô Ưu TP. Hồ Chí Minh)58. Vạn pháp độc nhất vô nhị như tức tục tức chơn qui giác đại;Đức đồng pháp giới đàm ko đàm hữu gửi mê tâm.Dịch
Muôn pháp tuyệt nhất như, là tục là chân, qui đường giác;Đức tròn pháp giới, bàn không bàn bao gồm chuyển trọng tâm mê.(Tặng chùa Vạn Đức TP. Hồ Chí Minh).Vanhoa
Phatgiaophapbao
Phật giáo thị nhập thay nhi phi yếm thế
từ bị nãy ngay cạnh sanh dĩ độ bọn chúng sanhsưu tầm**************************CÂU ĐỐI THIỀN MÔN (phần 2)Bên hồ dựng chùa thiền, diễn dạy dỗ chơn thừa, một tánh viên minh về cội cội;Đầu núi khai hội pháp, nghe truyền chánh pháp, toàn chổ chính giữa hỷ tín ngộ căn xưa.Mở rộng cửa phương tiện, khéo xiển tần già dựng xây pháp tràng khắp chốn;Huân ướp đức trang nghiêm, bồi đắp đạo cả, tỏ nơi bắt đầu đức hạnh ở nơi nơi.Người nương pháp, pháp nương người, đụng tĩnh tùy duyên tiêu nghiệp cũ;Phật tức tâm, trọng điểm tức Phât, xưa nay chẳng khác hợp chơn tông.Sau biển rộng, trước sông xanh, trăng nước chấp chới cơn sóng vỗ;Sáng gớm vàng, chiều kệ ngọc, trống chuông vang vọng tiếng xa gần.Thả bè báu, dong thuyền từ, vớt khách hàng lợi danh trên biển ái;Diễn gớm vàng, tuyên kệ diệu, gọi bạn mơ mộng giữa sông mê.Chùa Phật trang nghiêm, hình ảnh nhật linh linh như cảnh sắc;Đài sen vắng lặng, vần mây hiển hiện tường quang.Trăm ngàn ức kim thân, Chánh pháp tuyên dương, nhiếp hóa bọn chúng sanh về nẻo giác;Ba mươi nhì bảo tướng, ánh trường đoản cú chiếu khắp, dìu dắt muôn loài thoát mặt đường mê.Gặp cảnh rạm u cỏ nội hoa đồng quên năm tháng;Ở non khoán hoạt, chuông chiều mõ sớm rõ nhan sắc không.Bỏ hết Tham , Sân, Si, chủ yếu tại đó là Tịnh độ;Tu tròn Giới, Định, Tuệ, tức thì phàm trung khu là thánh tâm.Gặp cảnh u thâm, mõ mau chóng chuông chiều tiêu lũy kiếp;Ở chỗ khoáng đạt, hoa đồng cỏ nội ngộ ba sinh.Phật chẳng lìa tâm, đụng tĩnh tùy duyên tiêu nghiệp cũ;Chí địa điểm đạo cả, mang đến đi vô hổ ngươi ngộ cơ thiền.Tâm trí tuệ mở bày, vạn kiếp hôn mê liền chấm dứt sạch;Niệm tự bi dấy khởi, nhiều đời nghiệp chướng tự tiêu vong
Đất báu trang nghiêm, nhan sắc hương ko khác;Cửa Phật quảng đại, ra vào tùy duyên.Tham thiền nên lọt qua cửa Tổ, văn từ đâu cần, khi niêm hoa mĩm miệng;Ngộ đạo cần chấm dứt tuyệt con đường tâm, ngữ ngôn làm sao kể, dịp tay khẩy cha lần.Rộng thi nguyện lớn, hóa học ngọc giáng cung vua, chín rồng xịt nước tắm;Nhằm độ quần sanh, thân quà tu núi tuyết, trăm chim ngậm hoa chầu.Muôn pháp duy nhất như, là tục là chân, qui mặt đường giác;Đức tròn pháp giới, bàn ko bàn bao gồm chuyển trọng điểm mê.**************************Câu đối & Hoành phi花朝日暖青鸞舞柳絮風和紫燕飛Hoa triêu nhật noãn thanh loan vũ.Liễu nhứ phong hòa tử yến phi.Sớm hoa ngày nóng loan xanh múa.Liễu bông gió thuận én biếc bay.度花朝適逢花燭憑月老試步宮Độ hoa triêu say mê phùng hoa chúc.Bằng nguyệt lão thí bộ nguyệt cung.Độ hoa mau chóng đúng giờ hoa đuốc.Nguyệt lão se sánh cách cung trăng.花月新粧宜學柳雲窗好友早裁蘭Hoa nguyệt tân trang nghi học tập liễu.Vân song hảo hữu tảo tài lan.Trăng hoa vẻ mới cần tìm liễu.Cỏ thơm bạn xuất sắc sớm trồng lan.蕭吹夜色三更韻粧點春容二月花Tiêu suy dạ dung nhan tam canh vận.Trang điểm xuân dung nhị nguyệt hoa.Tiếng tiêu nói chuyện suối bố canh.Vẻ xuân trang trí hoa hai tháng.汗濕紅粧花帶露雲堆綠鬢柳拖煙Hãn rẻ hồng trang hoa đới lộ.Vân đôi lục mấn liễu đà yên.Hoa nặng sương tối áo đẫm nước.Liễu tuôn khói sớm tóc vờn mây.花朝春色光花竹柳絮奇姿畫柳眉Hoa triêu xuân sắc quang hoa chúc.Liễu nhứ kỳ tư hoạ liễu my.Hoa sớm sắc xuân rạng đuốc hoa.Liễu trông vẻ lạ tô mày liễu.**************************Lầu gió trở về bóng sắc đẹp không.2. Hiên ngang cưỡi gió đè mây, nêu đường bao gồm giác;Đường bệ nhóm trời đấm đá đất, trấn cõi Niết bàn.Câu đối nôm Tam quan miếu Ngọc hồ (Phố Nguyễn Khuyến - Hà Nội)1.Cuộc doanh hoàn đương củi quế gạo châu, cung cấp của có tác dụng duyên, điện thoại tư vấn chút được tròn trái phúc;Chốn thành phố cũng non Bồng nước Nhược, lên chùa lễ Phật, tề ai mến cảnh chiền già.(Làm duyên = làm cho phúc; chiền già: tức chùa chiền. Vì chưng chữ Hán: Già Lam tức đơn vị chùa. Câu đối này đắp bởi vữa xi măng, khoảng đời Nguyễn, lối chữ 6 phần Lệ, 3 phần Khải, 1 phần Triện, khôn cùng đep. Sợ hãi rằng sau thời hạn dài, đánh sửa lại nhiều sẽ hỏng. Rất đáng để tiếc)Câu đối Nôm cổng miếu Quang Hoa (bên hồ nước Thiền quang đãng - Hà Nội)1. Khi mây quang, dịp mưa hoa, xưa nay cố giới;Sáng vừng ô, tối bóng thỏ, mở đóng càn khôn.(Câu này cực kỳ hào sảng, nhưng vẫn rõ ý Vô Thường của phòng Phật)**************************Thạch kính hữu trần phong từ tảo;Thiền môn vô tỏa nguyệt thường lâm.石徑有塵風自掃;禪門無鎖月常臨。(Ngõ đá tất cả bụi thì gió lại tự quét đi;Cửa thiền ko khoá, đề xuất trăng hay vẫn đến)Câu đối cổng miếu Đồng quang - Đống Đa HN:同歸來萬善;光普被群生。ĐỒNG quy lai vạn thiện;QUANG phổ bị quần sinh.(Cùng quay trở lại với muôn điều thiện;Sáng soi khắp hồ hết chúng sinh)Hai câu này chỉ là 1 trong đôi liến láu ngắn (5 chữ) nhưng vẫn đang còn 2 chữ đầu lấy 2 chữ tên của miếu .Câu đối cổng chùa Thiền quang - HN:禪門廣大真常樂;光景慈悲法界觀。THIỀN môn quảng đại chân thường xuyên lạc;QUANG cảnh từ bỏ bi pháp giới quan.(Cửa thiền rộng rãi thật là chỗ thường lạc thực sự;Quang cảnh từ bi là cảnh quan nơi cõi Pháp)Đặc biệt câu đối cổng miếu Quang Hoa (lại chùa Quang Hoa) mặt hồ Thiền quang quẻ - Hà Nội, nhị chữ tên miếu này còn thấy chính giữa câu, chứ chưa phải đầu câu nữa. Cố thể hoàn toàn có thể xem qua các câu sau:Câu đối Nôm:QUANG cảnh giỏi tươi, cửa ngõ Phật tiêu dao fan tám cõi;HOA hương ngào ngạt, lối trần mừng quýnh khách mười phương.Câu đối Hán:蓮座光生長引金繩開覺路;池塘花映接來寶筏渡迷津。Liên tọa quang sinh, ngôi trường dẫn kim thằng khai giác lộ;Trì con đường HOA ánh, tiếp lai bảo phiệt độ mê tân.無邊光景一時新,山水縈迴成畫本;不盡花香三界舊,竹松幽雅獲清修。Vô biên quang quẻ cảnh tốt nhất thời tân, sơn thủy oanh hồi thành họa bản;Bất tận HOA hương thơm tam giới cựu, trúc tùng u nhã hoạch thanh tu.僧到佛來,光被萬家千古燭;地靈天寶,花開十仗四辰蓮。Tăng đáo Phật lai, quang đãng bị vạn gia thiên cổ chúc;Địa linh thiên bảo, HOA khai thập trượng tứ thời liên.**************************1. “Thiền thiên khải thánh (Trời thiền sinh thánh)2. “Chiêu Thiền tự” (Chùa Chiêu Thiền)3. “Tuệ nhật” (Ánh tuệ - mặt trời trí tuệ)Trí tuệ Phật rất có thể chiếu sáng hầu hết chỗ tăm tối ở nạm gian. Vì thế trí tuệ kia như khía cạnh trời.4. “Từ vân” (Mây lành)Lòng tự bi quảng đại của ông phật như đám mây lành bảo vệ cho chúng sinh.5. “Long Hoa hội” (Hội Long Hoa)Khi đức Di lặc thành Phật, ngài ngồi sinh hoạt dưới gốc cây long hoa, cánh hoa như đầu rồng nên gọi là long hoa. Ngày 8 tháng tư các chùa thiết trai đem nước ngũ hương tắm Phật, tổ chức triển khai hội Long Hoa tượng trưng cho việc đức Di lặc hạ sinh.6. “Nguyệt đưa ra hằng” (Trăng trường thọ - Nguyệt tròn đầy)7. “Vi đưa ra hiển” (Màu nhiệm rõ ràng)8. “Kỷ sinh tu đáo” (Mấy kiếp tu nên)9. “Chí tai khôn nguyên” (Lớn nắm đức mẹ)10. “Tổ ấn trùng quang” (Nếp tổ lại sáng ngời)11. “Lý triều thánh đế” (Thánh đế Lý triều)12. “Thánh cung vạn tuế” (Chúc thánh muôn năm)13. “Hiển đế hóa thân” (Vĩnh hiển làm vua, biến đổi nên thần)14. “Thánh đức nan tư” (Đức độ của thánh khôn lường)15. “Thần công mạc trắc” (Công lao của thần khó khăn mà tính được)16. “Khâm phúc tứ dân” (Ban phúc mang đến dân)17. “Túc ung” (Nghiêm túc hài hòa)18. “Tĩnh khiết” (Tĩnh lặng, trong sạch)19. “Thiền quynh nhật lệ” (Cửa thiền ngày đẹp)20. “Phật tức tâm” (Phật là tâm)21. “Tục lữ tiêu” (An niềm tục lụy)22. “Không thị sắc” (Không là sắc)Không với sắc là thuật ngữ của Phật giáo. Không có nghĩa là trống không, không có thật. Toàn bộ các sự trang bị trong tam giới đều không hẳn là thật. Nhận thấy điều đó có nghĩa là Không. Phật giáo mang đến hết thảy dòng gì có hình tất cả tướng đầy đủ gọi là Sắc.23. “Tĩnh chổ chính giữa trần” (Lắng vết mờ do bụi lòng)24. “Thất tịnh hoa” (Bảy hoa sen thanh tịnh)25. “Khai kim nuốm giới” (Cõi xoàn rộng mở)26. “Diệu nhan sắc thân” (Diệu sắc (Surùpa) phiên âm theo giờ đồng hồ Phạn là Tô lâu ba. Sắc đẹp tướng báo thân báo độ của Phật tuyệt diệu tất yêu nghĩ bàn).27. “Vô dữ đẳng” (Không gì sánh kịp)28. “Kim ngọc thọ đài” (Lâu đài rubi ngọc)29. “Diệu giác khế thiền tâm, Lý đại Bạch Liên tiêu sệt tuyển,Xuân dương khai thắng hội, sử dụng nham Bích cồn đối linh quang”(Diệu giác hòa hợp lòng thiền, triều Lý Bạch Liên ngôi sáng tỏ,Xuân dương mừng hội lớn, núi Thầy Bích Động ánh linh thiêng).Diệc giác: Sự giác tỉnh kỳ diệu. Thuật ngữ Phật giáo để chỉ từ mình giác ngộ (tự giác) với giác ngộ cho tất cả những người khác (giác tha).Xuân dương: chỉ mùa xuân.30. “Nghĩa đại tiêm cừu, Tô lịch trường giữ thiên thủy bích,Cơ thần diệu hóa, sử dụng nham di tích thạch đài hương.”(Nghĩa lớn báo thù, Tô kế hoạch chảy xuôi làn nước biếc,Mưu ảo diệu diệu, núi sài lưu mãi đá rêu hương).31. “Sài Lĩnh hưởng truyền cổ lai độc,Tô Giang phái dẫn thủy thiên trường”(Tiếng vọng núi Thầy xưa nay bao gồm một
Nước xuôi sông Tô rã mãi không cùng).32. “Tự hữu huy hoàng nghiêm thánh tượng
Phật tiền thí xả độ quần sinh.”(Trước Phật bọn chúng sinh ơn tế độ
Bên chùa tượng Phật dáng uy nghi).33. “Sài đánh thanh hóa, đế trụ tiền thân, Lạc Việt thiên thu tồn hiển tích.Thiên trường đoản cú linh quang, thiền môn thắng cảnh, Long Thành vạn cổ thử danh lam”(Sài tô hóa thánh, kiếp trước của vua, Lạc Việt ngàn thu lưu tích cũ;Chùa trời linh ứng, win cảnh thiền môn, Long Thành muôn thuở khu đất danh lam).34. “Đống vụ nguy nguy hiển ứng trường chiêu thần hiệu thuật,Môn quynh đăng đãng ngưỡng chiêm như kiến Phật chân kinh.”(Lầu điện nguy nga, phép diệu thần thông soi tỏ mãi
Cửa thiền lồng lộng ngước nhìn như thấy Phật chân kinh).35. Ko không dung nhan sắc thiên thu Phật
Hóa hóa sinh sinh thượng đẳng Thần(Không không sắc đẹp sắc nghìn thu Phật
Hóa hóa sinh sinh thượng đẳng Thần.)36. “Bát diệp giang san thanh hạc mộng
Thiên thu phàn tử ấp long môn”(Tám lá đất nước trong mộng hạc
Ngàn thu làng mạc ấp phía long môn).Bát diệp: Chỉ tám hoánh vua triều Lý.37. “Sinh hóa hà niên tiên thị đếAnh linh demo địa thánh nhi thần”(Sinh hóa năm nào tiên hóa đếAnh linh cõi ấy thánh bên thần).38. “Học đạo Tây thiên, sài Lĩnh thiên thu truyền Phật tích,An dân nam giới địa, Lý triều tái gắng hiện vương thân.”(Học đạo Tây thiên, sử dụng lĩnh ngàn thu truyền Phật tích,An dân đất Việt, Lý triều tái cố hiện vương thân).39. “Không không nhan sắc sắc đoàn tuệ quả ư bát đan, An Lãng tự di dung vạn kỷ thanh linh chiêm trả kính,Hóa hóa sinh sinh thoát nạp y nhi cổn miện, Phật Tích sơn cổ cồn thiên thu truyền ký ngưỡng di cao.”(Không không sắc đẹp sắc, tròn quả phúc ở chén đan, miếu An Lãng di tích nơi đây, tiếng rất thiêng muôn đời chiêm bái,Hóa hóa sinh sinh, tháo cà sa vậy cổn miện, núi Phật Tích cồn xưa còn đó, chuyện thần kỳ ngàn thuở giữ danh).Bát đan: Vật để đỡ lót sinh sống dưới bát đựng thức ăn của các nhà sư.Nạp y: Áo cà sa.Cổn miện: Lễ phục công ty vua.40. “Nhàn thú thị Tiên, hà tất Bồng Lai, Hải đảo,Tâm thành tức Phật, hà tu Tây Trúc, Thiên Thai.”(Nhàn thú là tiên, chẳng cứ Bồng Lai, Hải đảo;Tâm thành tức Phật, đề xuất chi Tây Trúc, Thiên Thai).41. “Ngũ giới chân truyền khải địch hậu nhân rạm tự hải,Nhất thành trai bạt kiều chiêm Bắc đẩu trọng như sơn).(Ngũ giới còn truyền răn bảo bạn sau sâu tựa biển,Nhất thành trai bạt ngẩng xem Bắc đẩu nặng nhịn nhường non).Ngũ giới: chỉ năm điều cấm của không ít người theo đạo Phật: không giáp sinh, trộm cắp, tà dâm, nói càn, uống rượu.42. “Khởi thị thuyết hoang đường, thần thánh đản sinh giai thực lục,**************************假作真時真亦假,無為有處有還無.GIẢ TÁC CHÂN THỜI, CHÂN DIỆC GIẢ;VÔ VI HỮU XỨ, HỮU HOÀN VÔ .Nghĩa:Giả nghĩ về thành chân, chân cũng giả,Trong không tồn tại có, tất cả lại không.**************************青春有限志無限歲月無情人有情Thanh xuân hữu hạn chí vô hạn
Tuế nguyệt vô người thương hữu tình.Tuổi xanh hạn chế chí vô hạn,Năm tháng vô tình người dân có tình**************************Thiên khả đạc, Địa khả lường,Duy hữu nhân trung tâm bất khả phòng.Họa hổ họa phân bì nan họa cốt,Tri nhân tri diện bất tri tâm.Nghĩa là:Trời có thể đo, Đất rất có thể lường,Duy có lòng tín đồ thì chẳng thể phòng được.Vẽ cọp vẽ da khó vẽ xương,Biết fan biết mặt chả biết lòng.

An trọng tâm tự tại, mở cửa từ bi, dẫn bọn chúng sanh quay về chánh pháp, Lạc đạo tuỳ duyên, hành hạnh tin vui xả, chuyển nhân loại đào bới liên đài

*


1- nhận thấy thường minh, xua tan màn hôn ám, dìu chúng sanh lên thuyền chén Nhã Bửu quang quẻ phổ diệu, chiếu khắp chốn trầm luân, dắt muôn một số loại hướng cõi Niết Bàn 

2- Huyền Huệ ngời soi quét sạch sẽ mê lầm, thẳng qua bến giác Quang trung khu tỏa chiếu xua tung tục luỵ, hoà nhập nguồn chơn 

3- Thanh đức minh minh phổ chiếu khổ luân hồi giác ngạn tâm nhiên hạo hạo đồng quy chơn cảnh xuất mê đồ 

4- an tâm tự tại, xuất hiện từ bi, dẫn bọn chúng sanh quay về chánh pháp Lạc đạo tuỳ duyên, hành hạnh tin vui xả, chuyển nhân loại tìm hiểu liên đài 

5- Vạn pháp dung thông, đụng tĩnh tuỳ duyên, tiêu vọng nghiệp Thiên chổ chính giữa trạm tịch, khứ lai từ bỏ tại, ngộ chân thiền 

6- Chân chổ chính giữa rực chiếu, vạn kiếp tuỳ duyên hành phật đạo Không tánh ngời soi, nghìn đời trường đoản cú tại đi dạo nhân thiên 

7- Bảo quang rực chiếu tiêu tai ương Ân đức thuộc soi sạch khổ sầu 

8- Nhân niệm Phật đăng lâm cửu phẩm trái Tham thiền dự đắc vô sanh 

9- Nhân niệm Phật lên miền Tịnh Độ trái tham thiền dự cõi Chân Như 

10- Chơn trọng tâm trạm tịch vô khứ vô lai tuỳ duyên giáo hoá Thiện niệm minh minh bất sanh bất diệt tự trên tiêu dao 

11- Chơn giáo thọ, diễn ghê luân, tiếp môn sinh quy vu Vạn Hạnh Thiện ân sư, truyền tuệ nghiệp, dẫn hậu bối đáo trên Tây Thiên 

12- Trừng trung tâm dẹp não nêu câu đức Sỹ trí trung bình chơn diễn đạo thiền 

13- Đức tự nhuần ngấm già lam, Phật Tử bé dại lệ nuối tiếc thương trí óc rạng soi khu đất khách, Tăng Ni rơi châu tiễn biệt 

14- tiệm soi đại dương tánh không sanh không khử lìa xa cấu truyền nhiễm Âm dội nguồn trọng điểm chẳng gồm chẳng không bặt xong xuôi ưu phiền 

15- Trung ngôn diễn đạo phá mê trực dấn nguồn chơn Duệ ngữ hoà âm khai ngộ tiêu dao bến giác 

16- Nhật tuệ rạng ngời xua chảy màn hôn ám Châu tâm tĩnh lặng lắng không bẩn nghiệp nai lưng ai 

17- Phật diễn cha thừa, độ bạn hữu duyên đồng quy Phật Pháp Ân triêm vạn loại, khai đất vô sanh tịnh hướng Niết Bàn 

18- Vu Lan mang lại gợi lòng tin hiếu hạnh Báo Hiếu về khơi nét đạo tự bi 

19- chén bát Nhã rạng ngời dẫn mọi tín đồ vào vị trí giải thoát Liên Đài thanh tịnh chuyển muôn các loại khỏi vùng trầm luân 

20- tâm thể vốn ko đến, ko đi , tuỳ duyên hành Phật sự Nguyện lực hay chẳng lùi, chẳng sụt, không bao giờ thay đổi hộ Thiền môn 

21- Quảng khai đại đạo, trụ Pháp vương vãi gia, nhằm đền ơn Phật Tổ Chiếu kiến chân tâm, trì Như Lai tạng, nhằm mục đích đáp nghĩa Đàn Na.

Xem thêm: 6 Mẫu Thiết Kế Nhà Cấp 4 Mái Ngói Đơn Giản Đẹp Nhất, Top 50 Mẫu Nhà Cấp 4 Mái Ngói Đơn Giản Đẹp Nhất

 

22- Nhựt huệ rạng soi, xua tan niềm tục lụy, dựng già lam, di trì đạo pháp Anh linh thâm nhập, quét sạch sẽ bụi trần lao, xây đức nghiệp, tiếp diễn gia phong. 

23- Thanh giáo hoằng dương, không ngừng mở rộng thuyền từ, vun bồi nền đạo nghiệp trung ương tông quảng phát, nêu cao hạnh nhẫn, lưu giữ đức thiền lâm 

24- Vượt bay bờ mê xa biển lớn khổ Rong chơi bến giác dưỡng trọng tâm nhàn 

25- Đêm ngày chậm soi mối cung cấp đức Năm tháng tiêu dao thắp suối ân 

26- Trời vào nắng nóng hoa hương thơm ngát Gió đuối trăng thanh non nước thiêng 

27- Khai mở nguồn trọng điểm xa kiếp trược Vun bồi bến đức lánh dòng si 

29- Niềm đau đột nhiên thả trôi theo sóng Nỗi khổ âm thầm buông cuộn xuống sông 

30- Rũ không bẩn tai ương ngời đôi mắt sáng Tiêu trừ ách chướng hiển trung tâm hoà 

31- Túc trái oan gia nguyền chặt đứt Diệu cơ mật pháp quyết tìm cầu 

32- Một nhanh chóng thiền tăng nêu ý hỏi Bao thu đạo nghiệp rõ phương tầm 

33- yên tâm tự trên vui niềm đạo Lạc đạo tuỳ duyên thỏa ý thiền 

34- Xả bỏ phàm tình, quy nẻo giác Tu theo thánh giáo, chuyển trung khu mê 

35- Vạn pháp vốn không, do do duyên mà bao gồm Chơn trọng điểm hằng hữu, đâu vì chưng học bắt đầu nên 

36- vứt tục, vứt mê, tuỳ duyên dễ ngộ Ràng danh, ràng tướng, vọng chấp nặng nề thông 

37- Niệm Phật, tu tâm, thời thời kị xa niềm tục Trì kinh, chăm sóc tánh, tự khắc khắc lìa ngoài bến mê 

37- Tranh danh, chiếm lợi, tăng thêm khổ, dưỡng tánh, tu tâm, giảm bớt sầu.38- Mõ sớm, chuông khuya, ươm như thể tuệ, ghê vàng, kệ ngọc, kết duyên châu. 

39- 覺 花 心 建 伽 藍 宣 法 語 作禪 詩 度 迷 人 承 當 祖 業 量 行 願 開 禪 慧 持 佛 號 傳 妙 道 教 化 群 生 - Giác hoa tâm, loài kiến già lam, tuyên pháp ngữ, tác thiền thi, độ mê nhân, thừa đương tổ nghiệp Lượng hạnh nguyện, khai thiền tuệ, diễn kinh luân, trì Phật hiệu, hành diệu đạo, giáo hoá quần sanh 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *