Câu hỏi phỏng vấn sql thường gặp nhất, 50 câu hỏi phỏng vấn về sql thường gặp

Những bài viết trước mình đã phân chia sẻ những kiến thức cơ bản về Database, My
SQL, một số câu lệnh truy vấn vấn cơ sở dữ liệu thường dùng mà các bạn có thể áp dụng vào công việc Tester, QA vẫn làm như:

My
SQL cơ bản
: https://link.sun-asterisk.tcykhoahanoi.edu.vn/52e9y
I

Cơ sở dữ liệu là gì?
My
SQL- Một số câu lệnh truy vấn vấn cơ sở dữ liệu thường dùng^^
: https://link.sun-asterisk.tcykhoahanoi.edu.vn/zlyw
XS

Câu lệnh SQL Join: Các loại Join trong SQL: https://link.sun-asterisk.tcykhoahanoi.edu.vn/Xriazf

Từ những kiến thức cơ bản này, bài ́này mình sẽ phân tách sẻ với các bạn về một số câu hỏi phỏng vấn liên quan đến SQL mà bạn buộc phải biết, phần nào giúp các bạn có thêm kiến thức và tự tin rộng trong lúc đi phỏng vấn nhé

1. Một bảng đạt được 2 khóa bao gồm không?
Một bảng thì gồm một Khóa bao gồm và những khóa phụ2. Khóa chủ yếu (Primary Key) trong Database là gì?
Khóa chính dùng để định danh duy nhất mỗi record vào table của đại lý dữ liệu. Tài liệu (value) của field khóa bao gồm phải bao gồm tính duy nhất. Cùng không chứa các giá trị Null (rỗng)3. Khóa nước ngoài (Foreign Key) trong Database là gì?
Một FOREIGN KEY là 1 khóa được sử dụng để liên kết hai bảng cùng với nhau. Đôi khi, nó còn được call như là một trong khóa tham chiếu. Khóa ngoại của một bảng (table) được coi như bé trỏ trỏ cho tới khóa thiết yếu của table khác.4. Để liên kết nhiều bảng (table) với nhau trong SQL, thì cần sử dụng câu lệnh gì?
Sử dụng câu lệnh JOIN5. Group by dùng để làm gì?
Mệnh đề GROUP BY vào SQL được thực hiện kết hợp với lệnh SELECT để sắp xếp dữ liệu đồng hóa vào trong số nhóm.Trong SQL, mệnh đề GROUP BY theo sau mệnh đề WHERE vào một lệnh SELECT cùng ở trước mệnh đề ORDER BY.Cấu trúc ( bị hỏi bắt đầu nói, hoặc dùng làm nhớ nếu nên làm lấy ví dụ như )

SELECT cot1, cot2 FROM ten_bang WHERE < dieu_kien > GROUP BY cot1, cot2 ORDER BY cot1, cot2 Refer links bài trước: https://link.sun-asterisk.tcykhoahanoi.edu.vn/zlyw
XS

6. Khác nhau giữa WHERE với HAVING ?
Where: Là câu lệnh điều kiện trả hiệu quả đối chiếu với từng cái Where đứng trѭớc group by
Ví dụ: (đọc nhằm hiểu thêm)

select th.TEN_TRUONG_HOC, count(lh.MA_LOP_HOC) from LOP_HOC lh join TRUONG_HOC th on th.MA_TRUONG_HOC=lh.MA_TRUONG_HOC join TINH_THANH tt on tt.MA_TINH_THANH=th.MA_TTHANH where lh.NAM_HOC=2017 & lh.CAP_HOC=3 and tt.MA_TINH_THANH="38" group by th.TEN_TRUONG_HOC; Having: Là câu lệnh đk trả kết quả đối chiếu mang lại nhóm (Sum, AVG). Mệnh đề HAVING được tiếp tế SQL vì mệnh đề WHERE không vận dụng được đối với các hàm tập hòa hợp (như SUM, AVG). Nếu không có HAVING, ta tất yêu nào đánh giá được điều kiện với các hàm tập hợp.Having lép vế group by
Ví dụ: (đọc nhằm hiểu thêm)Select company, sum(amount)From Sale
Group by company
Having sum(amount)>10000Refer link bài trước: https://link.sun-asterisk.tcykhoahanoi.edu.vn/zlyw
XS

7. Hàm Count (*) ?
Hàm COUNT(*) trả về số lượng các dòng được chọn ở trong bảng.Cấu trúc: SELECT COUNT(tên_cột) FROM tên_bảng
Ví dụ:Câu lệnh sau đang trả về số lượng gần như người lớn hơn 20 tuổi:

SELECT COUNT(*) FROM Persons WHERE Age > 20

Refer liên kết bài trước: https://link.sun-asterisk.tcykhoahanoi.edu.vn/zlyw
XS

8. Riêng biệt Inner join với Left join ?
INNER JOIN (Hoặc JOIN): trả về tất cả các dòng ở cả hai bảng khi chúng tương xứng với nhau hay giá bán trị dùng để join hai bảng cùng với nhau đều phải có ở cả nhị bảng
LEFT JOIN trả về tất cả các mẫu (rows) của bảng mặt trái), ngay cả khi các dòng đó không ứng với cái nào sống bảng mặt phải

Refer liên kết bài trước: https://link.sun-asterisk.tcykhoahanoi.edu.vn/Xriazf

9. Một số câu truy tìm vấn cơ bản

9.1. Tầm nã vấn hay đề nghị tìm 1 dữ liệu trong DB?

Nêu cú pháp trước, sau đó lấy ví dụ:

Select * from table_name where column_name=’value’; Select * from User where username = ‘Lan’;Refer link bài trước: https://link.sun-asterisk.tcykhoahanoi.edu.vn/52e9y
I

9.2. đề xuất Thêm mới 1 dữ liệu trong DB?

Nêu cú pháp trước, sau đó lấy ví dụ:

I

9.3. Bắt buộc sửa 1 dữ liệu trong DB?

Nêu cú pháp trước, sau đó lấy ví dụ:

Update table_name set column_name= ‘giá trị mới’ where column_name= ‘giá trị’; Update User phối ho_ten= ‘Lan Pham’ where ma_nguoi_dung=’L01’; Refer link bài trước: https://link.sun-asterisk.tcykhoahanoi.edu.vn/52e9y
I

9.4. Nên xóa 1 dữ liệu trong DB?

Nêu cú pháp trước, sau đó lấy ví dụ:

Delete from table_name where column_name=’values’; Delete from ho_ten= ‘Lan Pham’ where ma_nguoi dung=’L02’; Refer links bài trước: https://link.sun-asterisk.tcykhoahanoi.edu.vn/52e9y
I

9.5. Nên đếm con số trong DB?

Nêu cú pháp trước, sau đó lấy ví dụ:

Select count (*) from table_name; Select count (column_name) from table_name; Kết Luận
Bài viết này chỉ hy vọng giúp các bạn định hình một số câu hỏi phỏng vấn SQL mà có thể gặp lúc đi phỏng vấn. Hi vọng nó sẽ góp phần trở thành một hành trang nho nhỏ mang lại các bạn, giúp ích cho các bạn trong những lần phỏng vấn!

Hướng dẫn vừa đủ về các thắc mắc phỏng vấn SQL cùng câu trả lời: học SQL từ bỏ những thắc mắc phỏng vấn SQL cơ bản đến nâng cấp để thành công xuất sắc trong sự nghiệp

Xem gốc rễ ĐƯỢC XẾP HẠNG TỐT NHẤT
*

*

SQL dường như là trong số những ngôn ngữ lập trình top đầu (phổ trở thành rộng rãi) hiện nay nay, tuy nhiên về khía cạnh kỹ thuật, phía trên không phải là 1 ngôn ngữ lập trình! Vậy làm núm nào nhưng mà nó vẫn trở thành trong số những ngôn ngữ xây dựng phổ biến? Đó và đúng là những gì tôi sẽ share với các bạn - với những câu hỏi phỏng vấn SQL quan trọng nhất sẽ giúp đỡ bạn kiếm tìm được các bước mơ ước của mình!

Trong giải đáp này, cửa hàng chúng tôi sẽ đề cập đến những câu hỏi phỏng vấn SQL cơ phiên bản như SQL là gì? My
SQL là gì? và cải thiện mà bên tuyển dụng rất có thể hỏi bạn. Sau đó, shop chúng tôi sẽ nói về một đôi điều chung nên ghi nhớ trước, vào và sau khoản thời gian phỏng vấn xin việc.

Bạn đang xem: Câu hỏi phỏng vấn sql


Nội dung


Nguyên tắc cơ phiên bản của SQL

Như vẫn nói, chúng ta sẽ bước đầu với 1 trong các những câu hỏi phỏng vấn SQL thường chạm mặt nhất.

Câu hỏi 1: SQL là gì?

Lúc đầu, tôi vẫn đề cập rằng SQL hoàn toàn không cần là ngữ điệu lập trình. Vậy SQL là gì?

SQL (Structured Query Language) là viết tắt của ngôn ngữ truy vấn bao gồm cấu trúc. Nó chủ yếu là một trong những ngôn ngữ cai quản cơ sở dữ liệu. Nó không phải là ngôn ngữ lập trình từ nhiên, tuy thế tiêu chuẩn của nó hoàn toàn hoàn toàn có thể mở rộng lớn nó thành ngữ điệu lập trình - kia là lý do tại sao đa số mọi người gọi nó là 1 trong “ngôn ngữ lập trình”.

Câu hỏi 2: Sự khác hoàn toàn giữa lệnh ‘delete’ cùng ‘truncate’ là gì?

Đây là giữa những ví dụ giỏi hơn về các thắc mắc phỏng vấn SQL cơ bản.

Sự biệt lập chính “delete” là lệnh xóa một mặt hàng từ bảng, trong lúc “truncate” xóa tất cả chúng.

Một điểm khác hoàn toàn nữa là khi sử dụng “delete”, nếu tất cả sự cầm cố hoặc không theo kế hoạch, chúng ta cũng có thể thực hiện khôi phục dữ liệu - điều này không thể thực hiện được sau khi lệnh “truncate” được thực hiện. Xung quanh ra, lệnh truncate triển khai nhanh hơn.


*

Bạn gồm biết?


Câu hỏi 3: SQL server là gì?

Bạn chắc hẳn rằng sẽ nhận ra một số thắc mắc phỏng vấn SQL server trong buổi phỏng vấn xin việc của mình, bởi vì vậy tôi đã thêm một số trong những câu trong khuyên bảo này.

SQL Server là một trong hệ thống làm chủ cơ sở tài liệu (Database Management System - DBMS). Nó tập hợp với phân tích dữ liệu, update và quản trị đại lý dữ liệu.

Câu hỏi 4: My
SQL là gì?

Cũng như SQL Server, các thắc mắc về My
SQL cũng thông dụng trong những cuộc phỏng vấn việc làm tương quan đến SQL. Vậy My
SQL là gì?

My
SQL
là 1 hệ thống cai quản cơ sở dữ liệu nguồn mở. Nó hỗ trợ một loạt các tác dụng và giao diện tất cả sẵn, có hỗ trợ đa căn nguyên và sở hữu các công cố gắng tiện lợi sẽ giúp bạn làm việc nhanh chóng.

Câu hỏi 5: ‘table’ và ‘field’ là gì?

Đừng để bị lừa với những thắc mắc phỏng vấn SQL như thế này. Một “table“ trong hệ thống dữ liệu được tổ chức dễ dàng và đơn giản thành những hàng và cột riêng biệt. Một “field” là một vài cột trong một bảng.

Câu hỏi 6: ‘join’ là gì?

Lệnh “join” phối kết hợp các mặt hàng từ các bảng khác nhau. Cách những hàng này được kết hợp nhờ vào vào cột liên quan tham gia chúng. Cùng với lệnh này, chúng ta cũng có thể hợp tốt nhất hai bảng thành một hoặc dễ dàng là truyền tài liệu từ bảng này lịch sự bảng khác.

Tổng cộng, tất cả bốn loại khác biệt của “join”: inner (bên trong), full (đầy đủ), left (trái) và right (phải).

Câu hỏi 7: "view" là gì?

Một “view” dễ dàng là một thay mặt đại diện ảo của một “table“. Hơn nữa, các view bao gồm thể có không ít dữ liệu được biểu hiện và phối hợp - điều này rất phụ thuộc vào vào trường hợp và mọt quan hệ.

Câu hỏi 8: ‘constraint’ là gì?

Constraints” là các lệnh được áp dụng để gạch bên dưới và xác minh số lượng của một một số loại dữ liệu cụ thể được thực hiện trong một bảng duy nhất.

Câu hỏi 9: Làm nắm nào để hiển thị thời hạn và ngày lúc này với các truy vấn SQL?

“Làm gắng nào để” là những thắc mắc phỏng vấn SQL khá thịnh hành và thông thường mà các bạn sẽ gặp phải. Chính vì vậy, đừng không thể tinh được nếu chúng ta nhận được một hoặc hai thắc mắc như thể trong cuộc phỏng vấn.

Nếu học tập SQL thì bạn sẽ biết rằng SQL gồm một lệnh sẵn tất cả Get
Date()
để truy xuất với hiển thị thời hạn và ngày hiện tại.

Câu hỏi 10: ‘denormalization’ là gì?

Denormalization là một trong quá trình khi bạn truy cập cơ sở tài liệu từ các biểu chủng loại cao hơn đối với các biểu mẫu thấp hơn. Quy trình này được thực hiện để tăng năng suất cơ sở dữ liệu.

Câu hỏi 11: ‘query’ là gì?

Nó bao gồm vẻ y hệt như một trong những câu hỏi tự giải thích nhiều hơn và chúng ta đã đúng nếu như như lưu ý đến như vậy.

Như chính thuật ngữ này, một query (truy vấn) chỉ dễ dàng và đơn giản là một câu hỏi. Câu hỏi này được gửi mang lại cơ sở tài liệu thông qua một mã code cụ thể để lấy một số loại thông tin từ nó.

Câu hỏi 12: những tập con không giống nhau là gì?

Có ba tập con cần biết trong các thắc mắc phỏng vấn SQL:

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu - nó có thể chấp nhận được thực hiện các chuyển động như tạo, xóa, chuyển đổi đối tượng.Ngôn ngữ thao tác làm việc dữ liệu - nó giúp chèn, cập nhật, truy nã xuất dữ liệu từ cơ sở tài liệu hoặc xóa nó.Ngôn ngữ tinh chỉnh và điều khiển dữ liệu - nó cho phép kiểm soát truy vấn vào các đại lý dữ liệu. Nó rất có thể cấp hoặc tịch thu quyền tróc nã cập.

Câu hỏi 13: Primary Key là gì?

Khóa thiết yếu (Primary key) là 1 trong những cột hoặc một tập hợp các cột xác minh duy duy nhất mỗi mặt hàng trong bảng.

Câu hỏi 14: chất lượng Key là gì?

Khóa độc nhất (Unique Key) là phần lớn gì xác định duy độc nhất một hàng trong bảng như được kể trong phần giải thích Khóa chính.

Câu hỏi 15: Tính toàn vẹn dữ liệu là gì?

Đây là quá trình khẳng định tính chính xác của dữ liệu được tàng trữ trong cơ sở dữ liệu. Nó cũng khẳng định các buộc ràng về tính đồng điệu và toàn diện để áp dụng các quy tắc marketing trên dữ liệu bất cứ bao giờ nó được nhập vào một ứng dụng hoặc cửa hàng dữ liệu.

*


Kết trái tìm kiếm được yêu ham mê nhất

Bạn vẫn tìm tìm thông tin nâng cao về các chủ đề liên quan? công ty chúng tôi đã thu thập các bài viết tương tự để tiết kiệm thời hạn cho bạn! Hãy thuộc xem!


*

giáo dục

Sự khác hoàn toàn giữa software engineer và software developer trong ngành kỹ thuật ứng dụng

Ngành nghệ thuật phần mềm: so sánh software engineer cùng software developer. Tìm hiểu hướng dẫn so sánh hai vị trí của ngành nghệ thuật triển phần mềm này


*

giáo dục

Nghề an toàn mạng: mày mò về các các bước ngành bình an mạng.

Chìm vào trái đất nghề bình yên mạng. Mày mò về các công việc trong ngành bình an mạng, chúng ta cũng có thể đạt được gì khi bạn có hoặc chưa xuất hiện kiến thức kỹ thuật.


Câu hỏi vấn đáp SQL nâng cao

Như vậy, cửa hàng chúng tôi đã đề cập mang lại một số thắc mắc phỏng vấn SQL cơ bản, chắc hẳn bạn đã nắm rõ hơn về bắt đầu một cuộc vấn đáp xin bài toán sẽ như thế nào. Tuy nhiên, sau thời điểm nhà tuyển dụng thấy rằng bạn đã vấn đáp các thắc mắc phỏng vấn SQL cơ bản, bọn họ vẫn có thể đưa ra một số thắc mắc nâng cao. Đây là tại sao tại sao nên sẵn sàng tốt rộng - hiện nay chúng ta sẽ chuyển sang các thắc mắc khó hơn.

Xem thêm: Chọn lọc những mẫu nhà đẹp 600 triệu có 3 phòng ngủ 1 phòng thờ 120m2

Câu hỏi 1: Hãy lý giải ‘index’

Index (chỉ mục) là phương thức nâng cao hiệu suất, ví dụ là - lấy thông tin từ cơ sở tài liệu với vận tốc và hiệu quả cao hơn.

Tổng cộng, có thể có ba các loại chỉ mục - clustered (phân cụm), non-clustered (không phân cụm) và unique (duy nhất).

Các chỉ mục Clustered (phân cụm) sắp xếp lại bảng cùng tìm kiếm tin tức với bài toán sử dụng những giá trị chính, trong khi các chỉ mục non-clustered (không phân cụm) gia hạn thứ từ bỏ của bảng. Những chỉ mục unique (duy nhất) cấm những trường có các giá trị trùng lặp.

Một bảng chỉ hoàn toàn có thể có một chỉ mục clustered, nhưng lại có thể có rất nhiều chỉ mục non-clustered.

Mặc dù là vẻ không giống 1 trong những những thắc mắc phỏng vấn SQL nâng cao, nhưng trở ngại ở đấy là phần “giải thích”. Điều đó thực sự làm thắc mắc này được cải thiện - nhà tuyển dụng hoàn toàn có thể yêu cầu giải thích hoặc mở rộng câu vấn đáp của bạn.

Câu hỏi 2: Phải làm những gì khi quên password gốc?

Nếu quên hoặc mất mật khẩu gốc (root password), hãy khởi hộp động cơ sở tài liệu bằng lệnh của “skip-grants-table”. Sau thời điểm đặt mật khẩu mới, hãy khởi đụng lại cơ sở tài liệu ở chế độ thông thường và nhập mật khẩu đăng nhập mới.

Câu hỏi 3: quý giá NULL bởi 0 được không?

Câu trả lời cho câu hỏi phỏng vấn SQL này là không.

Một “số 0 ” (zero) là một phương pháp số, trong khi NULL biểu thị sự vắng khía cạnh của một ký kết tự, cho dù cho là vì không theo luồng thông tin có sẵn hoặc không tồn tại sẵn. Theo cùng một logic, NULL không giống hệt như một khoảng trắng, vày nó chỉ đơn giản là một cam kết tự.

Câu hỏi 4: Nên làm những gì nếu đĩa dữ liệu bị quá tải?

Bạn tất cả thể gặp mặt các ngôi trường hợp cần điền vào bát dữ liệu. Nhưng sẽ không thể liên tục làm bất kể điều gì giả dụ nó vượt tải.

Điều bạn nên biết với câu hỏi phỏng vấn SQL này là trong trường hợp này phải áp dụng link mềm. Những liên kết này tạo thành một vị trí mà chúng ta có thể lưu trữ .frm cùng .idb tệp tin - với đó là chính xác những gì bạn nên làm. Điều này sẽ giải quyết và xử lý vấn đề thừa tải.

Câu hỏi 5: ‘auto-increment’ là gì?

Autoincrement” là một lệnh được cho phép tạo ra và tạo thành thành số duy nhất cho một bản ghi mới trong bảng.

Từ khóa này rất có thể được áp dụng trên các nền tảng, nhưng tất cả thể chuyển đổi một chút. Bởi vì rất có thể bạn sẽ nhận được một số thắc mắc phỏng vấn SQL Server, tôi sẽ nói cho mình biết - sự thay thế sửa chữa cho lệnh “auto increment” trong một SQL hệ thống là “identity”.

Câu hỏi 6: Liệt kê những thành phần tạo nên cấu ​​trúc My
SQL cơ phiên bản nhất.

Chúng ta hãy thử phối kết hợp trong một số thắc mắc phỏng vấn My
SQL.

Sau khi sẽ hiểu được My
SQL là gì, bây giờ, họ hãy coi thành phần tạo nên cấu trúc My
SQL. My
SQL cơ bạn dạng nhất được chế tác từ ba thành phần chủ yếu - query optimizer, connection manager cùng pluggable engines.

Câu hỏi 7: phương pháp tạo một bảng trống từ bỏ bảng hiện có.

Đây là một trong những ví dụ về kiểu cách làm:

Select * into employeecopy from employee where 1=2

Câu hỏi 8: Làm thế nào đạt được phiên bạn dạng SQL hiện nay tại?

Nghe thì tất cả vẻ là một trong những thắc mắc cơ SQL bản hơn, nhưng nhiều người dân có thể gặp vấn đề với nó bởi chưa phân tích trong quá trình học SQL - nó trở nên một câu hỏi mẹo.

Cách mà đã đạt được phiên phiên bản SQL mới nhất là triển khai lệnh này:

SELECT VERSION()

Câu hỏi 9: Làm gắng nào để mang các bản ghi lẻ thay thế sửa chữa từ bảng?

Bạn sẽ triển khai được điều đó bằng phương pháp sử dụng lệnh này:

Select employee
Id from (Select rowno, employeet
Id from employee) where mod(rowno,2)=1

Câu hỏi 10: chọn một bản ghi nhất từ ​​bảng.

Cách chọn các phiên bản ghi độc nhất vô nhị từ ​​một bảng đơn là thực hiện lệnh “distinct”. Đây là một trong những ví dụ:

Select DISTINCT employee
ID from Employee

Câu hỏi 11: giải thích các biến hóa của SQL.

Với các thắc mắc phỏng vấn, bạn cần biết rằng vào SQL tất cả hai biến khác biệt - local (cục bộ) với global (toàn cục).

Biến toàn cục là những trở nên chỉ rất có thể tồn trên trong một, một hàm 1-1 nhất. Đối lập cùng với điều đó, các biến toàn cục rất có thể được định vị thông qua toàn thể chương trình.

Câu hỏi 12: ‘datawarehouse’ là gì?

Một “datawarehouse” thực hiện một chức năng tương trường đoản cú như một đơn vị kho chỉ đựng dữ liệu.

Trong một “datawarehouse”, tài liệu được lưu trữ từ nhiều nghành nghề và các nguồn khác nhau. Ở đó, bọn chúng được bố trí ra và sẵn sàng cho việc sử dụng.

Câu hỏi 13: Cách sử dụng chính ‘recursive stored procedure’ là gì?

Một recursive stored procedure là khi một giấy tờ thủ tục tự thực hiện đến một điểm lúc đạt mang lại một ranh giới vẫn đặt.

Lợi ích chính của giấy tờ thủ tục này là được cho phép các xây dựng viên thực hiện cùng một mã code các lần.

Câu hỏi 14: Làm nuốm nào để đưa 3 ký kết tự thứ nhất từ một chuỗi ký kết tự?

Có hơi nhiều phương pháp để làm điều này, nhưng đây là một trong những cách phổ biến và dễ dãi hơn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *