Các Cấu Trúc Viết Lại Câu Tiếng Anh, 5 Cách Viết Lại Câu Trong Tiếng Anh Thông Dụng

Viết lại câu thân quen với những người dân học giờ Anh nữa. Nó xuất hiện trong các bài kiểm tra nhận xét năng lực và những cuộc tiếp xúc hàng ngày. Bởi vì vậy bạn phải nắm thật vững công ty điểm ngữ pháp này để rất có thể linh hoạt rộng trong giao tiếp và làm bài xích tập. Trong bài viết dưới đây, Langmaster sẽ tổng hợp lại cho chính mình các cấu trúc viết lại câu thường sử dụng trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Cấu trúc viết lại câu

1. Cấu tạo viết lại câu được sử dụng khi nào?

Cấu trúc viết lại câu được sử dụng đa dạng mẫu mã trong nhiều trường vừa lòng dưới đây:

Khi mong dùng quý phái dạng khác của những từ ngữ có trong câu.Cần sử dụng kết cấu hoặc công thức new trong giờ đồng hồ Anh.Bạn ý muốn chuyển câu tự dạng chủ động sang câu bị động.Bạn muốn chuyển tự câu trực tiếp sang trọng câu loại gián tiếp.Sử dụng trong trường hợp đảo ngữ.

2. Tổng hợp các kết cấu câu viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không thay đổi thông dụng

2.1. Kết cấu viết lại câu “would rather”, “like…better than…”

Cấu trúc viết lại câu có nghĩa thích làm những gì hơn có tác dụng gì.

Cấu trúc: 

doing sth lớn doing sth ⇔ would rather vì chưng sth than bởi sth, lượt thích sth/doing sth better than sth/doing sth

Ví dụ: I prefer cooking at home to eating out. = I would rather cook at home than eat out. = I like cooking at home better than eating out. (Dịch: Tôi thích hợp nấu ăn trong nhà hơn là nạp năng lượng ở bên ngoài.) 

2.2. Cấu trúc viết lại câu “have a look at”

Cấu trúc viết lại câu có nghĩa quan sát vào.

To look at ⇔ to lớn have a look at

Ví dụ: She looks at the beautiful house. = She has a look at the beautiful house.(Dịch: Cô ấy nhìn vào ngôi nhà tuyệt đẹp.)

2.3. Kết cấu viết lại câu “give thought to”

Cấu trúc viết lại câu mang nghĩa nghĩ về.

to think about ⇔ to give thought to

Ví dụ: I think he is emotionless. He never thinks about anyone else but himself. = I think he is emotionless. He never gives a thought to lớn anyone else but himself. (Dịch: Tôi nghĩ về anh ta vô cảm. Anh ta chẳng bao giờ nghĩ cho tới ai ngoài phiên bản thân anh ta.)

2.4. Cấu trúc viết lại câu “be supposed to”

Cấu trúc viết lại câu có nghĩa có nghĩa vụ làm gì.

It’s one’s duty to vị sth ⇔ S + be + supposed to vì chưng sth

Ví dụ: It"s the student"s duty lớn finish all the homework before going to school. = Students are supposed to lớn finish all the homework before going to school. (Dịch: học viên có nghĩa vụ phải xong xuôi bài tập về đơn vị trước lúc tới trường.) 

=> CẤU TRÚC BOTH and TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> TẤT TẦN TẬT VỀ CẤU TRÚC REFUSE VÀ CÁCH PHÂN BIỆT VỚI DENY

2.5. Cấu tạo viết lại câu “have a determination to"

Cấu trúc viết lại câu mang nghĩa quyết trọng tâm làm gì.

To be determined to lớn ⇔ khổng lồ have a determination to

Ví dụ: He is determined khổng lồ break up with his girlfriend. = He has the determination khổng lồ break up with his girlfriend. (Dịch: Anh ấy quyết tâm chia tay với chúng ta gái.) 

2.6. Kết cấu viết lại câu “have knowledge of"

Cấu trúc viết lại câu mang nghĩa biết gì.

To know (about) ⇔ to have knowledge of

Ví dụ: It is necessary lớn know English. = It is necessary khổng lồ have knowledge of English. (Dịch: Biết giờ Anh thì quan tiền trọng.)

2.7. Cấu trúc viết lại câu “no point in V-ing”

Cấu trúc viết lại câu mang nghĩa không đáng, vô ích có tác dụng gì.

To be not worth doing sth ⇔ There is no point in doing sth

Ví dụ: 

It is not worth persuading him lớn give up. = There is no point in persuading him khổng lồ give up.(Dịch: Thuyết phục anh ấy từ bỏ thì là vô ích.)

2.8. Cấu trúc viết lại câu “have a tendency to"

Cấu trúc viết lại câu có nghĩa có khuynh hướng, xu hướng.

to tend lớn ⇔ to have a tendency to

Ví dụ: People tend khổng lồ eat more when the weather gets colder. = People have a tendency khổng lồ eat more when the weather gets colder. (Dịch: Mọi bạn có xu hướng ăn nhiều hơn khi tiết trời trở buộc phải lạnh hơn.) 

2.9. Cấu tạo viết lại câu “have intention of"

Cấu trúc viết lại câu mang nghĩa có dự định làm gì.

To intend khổng lồ + inf ⇔ lớn have an intention of + V-ing

Ví dụ: We intend lớn have a trip to Dalat this summer. = We have an intention of having a trip to lớn Dalat this summer. (Dịch: chúng tôi dự định tất cả một chuyến đi tới Đà Lạt vào ngày hè này.)

2.10. Cấu tạo viết lại câu “have a desire to”

Cấu trúc viết lại câu có nghĩa có khao khát, ước muốn làm gì.

To desire to lớn ⇔ have a desire to

Ví dụ: He desires to become a well-known singer someday. = He has a desire to become a well-known singer someday. (Dịch: Anh ấy khao khát đổi mới một ca sĩ nổi tiếng vào trong 1 ngày nào đó.)

2.11. Cấu tạo viết lại câu “manage to lớn V”

Cấu trúc viết lại câu có nghĩa làm câu hỏi gì thành công.

To succeed in doing sth ⇔ manage to bởi vì sth

Ví dụ: That man succeeded in losing 15 weights. = That man managed to chiến bại 15 weights. (Dịch: Người bọn ông đó giảm thành công 15 cân.) 

2.12. Cấu tạo viết lại câu “have/express a wish”

Cấu trúc viết lại câu có nghĩa ao mong làm gì.

To wish ⇔ khổng lồ have a wish / khổng lồ express a wish

Ví dụ: He wishes he had enough money to buy a Porsche. = He had a wish to have enough money lớn buy a Porsche. = He expressed a wish to have enough money khổng lồ buy a Porsche. (Dịch: Anh ấy mong anh ấy tất cả đủ tiền để mua một cái Porsche.)

2.13. Cấu tạo viết lại câu “pay sb a visit”

Cấu trúc viết lại câu với nghĩa tới thăm ai đó.

To visit Sb ⇔ to pay a visit to Sb / to lớn pay Sb a visit

Ví dụ: I promise khổng lồ visit you soon when you move to Hanoi. = I promise to pay a visit khổng lồ you soon when you move lớn Hanoi. = I promise to pay you a visit soon when you move lớn Hanoi.(Dịch: Tôi hứa vẫn tới thăm các bạn sớm thôi khi bạn chuyển cho tới Hà Nội.) 

2.14. Cấu trúc viết lại câu “have a discussion about”

Cấu trúc viết lại câu sở hữu nghĩa thảo luận về đồ vật gi đó.

To discuss Sth ⇔ to have a discussion about 

Ví dụ: Our quái thú will soon hold a meeting khổng lồ discuss the future of the company. = Our boss will soon hold a meeting khổng lồ have a discussion about the future of the company.(Dịch: Sếp của bọn họ sẽ sớm tổ chức triển khai một cuộc họp để luận bàn về sau này của công ty.)

2.15. Cấu tạo viết lại câu “be able to”, “be possible to”

Cấu trúc viết lại câu có nghĩa có thể làm gì.

Can/Could⇔ (to) be able to lớn = It + be + possible for sb/sth + khổng lồ V…

Ví dụ: My brother could read since he was four. = My brother has been able to lớn read since he was four. = It was possible for my brother khổng lồ read since he was four.(Dịch: Anh trai tôi đã có thể đọc từ khi anh ấy tư tuổi.)

2.16. Cấu tạo viết lại câu “make a decision to”

Cấu trúc viết lại câu với nghĩa quyết định làm cho gì.

To decide to ⇔ khổng lồ make a decision to

Ví dụ: We decided lớn go on a picnic this Saturday. = We made a decision to go on a picnic this Saturday.(Dịch: cửa hàng chúng tôi đã đưa ra quyết định đi dã nước ngoài vào thứ Bảy này.)

=> SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

=> CÁC ĐỘNG TỪ, CỤM ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP trong TIẾNG ANH

2.17. Kết cấu viết lại câu “have a talk with”

Cấu trúc viết lại câu với nghĩa nói chuyện cùng với ai đó.

To talk to ⇔ to lớn have a talk with 

Ví dụ: I’m going to talk lớn my quái thú about his fraud. = I’m going to lớn have a talk with my quái thú about his fraud. (Dịch: Tôi sẵn sàng nói chuyện cùng với Sếp của tôi về sự gian trá của anh ý ta.)

2.18. Cấu trúc viết lại câu “to be aware of”

Cấu trúc viết lại câu có nghĩa hiểu, dìm thức được cái gì.

Understand ⇔ to be aware of

Ví dụ: Children should understand the importance of the environment early. = Children should be aware of the importance of the environment early.(Dịch: trẻ em nên dấn thức được tầm đặc biệt quan trọng của môi trường xung quanh sớm.)

2.19. Cấu tạo viết lại câu “give an explanation of"

Cấu trúc viết lại câu mang nghĩa giải thích cái gì.

To explain Sth ⇔ to lớn give an explanation of

Ví dụ: Please allow me to lớn explain everything. = Please allow me to give an explanation of everything. (Dịch: Xin hãy cho phép tôi được phân tích và lý giải mọi chuyện.) 

2.20. Cấu trúc viết lại câu “give sb a call”

Cấu trúc viết lại câu sở hữu nghĩa gọi điện cho ai đó.

To gọi Sb ⇔ lớn give Sb a call

Ví dụ: Lan called you at 5 p.m. But you were out. = Lan gave you a hotline at 5 p.m. But you were out. (Dịch: Lan sẽ gọi bạn lúc 5 giờ đồng hồ chiều nhưng chúng ta đã ra ngoài.)

2.21. Kết cấu viết lại câu thích đồ vật gi đó

Cấu trúc viết lại câu với nghĩa thích đồ vật gi đó.

Like⇔ (to) be interested in = (to) have an interest in⇔ Love = Enjoy = (to) be keen on = (to) be fond of = (to) be hooked on

Ví dụ: I lượt thích playing football. = I am interested in playing football. = I have an interest in playing football. = I love playing football. = I enjoy playing football. = I am keen on playing football. = I am fond of playing football. = I am hooked on playing football.(Dịch: Tôi mê say đá bóng.) 

2.22. Kết cấu viết lại câu ghét vật gì đó

Cấu trúc viết lại câu mang nghĩa không thích vật gì đó.

Dislike ⇔ Not lượt thích = Hate = Detest = Not mind = Ignore

Ví dụ: I dislike playing basketball. = I don"t lượt thích playing basketball. = I detest playing basketball. = I don"t mind playing basketball. = I ignore playing basketball. (Dịch: Tôi ko thích đùa bóng rổ.)

2.23. Cấu trúc viết lại câu vày vì

Cấu trúc viết lại câu sở hữu nghĩa bởi vì.

Because + clause ⇔ since/for + clause⇔ because of/due to/owing to + N

Ví dụ: I don"t lượt thích wearing orange clothes because it makes my skin look darker. = I don"t like wearing orange clothes since it makes my skin look darker. = I don"t lượt thích wearing orange clothes because it makes my skin look darker. = I don"t lượt thích wearing orange clothes because of/due to/owing lớn the fact that it makes my skin look darker.(Dịch: Tôi không thích mặc quần áo màu cam cũng chính vì nó khiến cho da tôi trông tối đi.)

2.24. Kết cấu viết lại câu “have a drink”

Cấu trúc viết lại câu có nghĩa uống cái gì đó.

To drink ⇔ to have a drink of

Ví dụ: I"m thirsty. May I drink water? = I"m thirsty. May I have a drink of water?(Dịch: Tôi khát quá. Tôi hoàn toàn có thể uống nước được không?) 

2.25. Cấu trúc viết lại câu nhường nhịn như

Cấu trúc viết lại câu có nghĩa dường như, có vẻ như như là.

It seems that ⇔ it appears that = it is likely that = it looks as if/ as though

Ví dụ: It seems that this tree is going to die. = It is likely that this tree is going to lớn die. = It looks as if/as though this tree is going to lớn die.(Dịch: có vẻ như loại cây này sắp chết.)

2.26. Cấu trúc viết lại câu have a photograph of

Cấu trúc viết lại câu với nghĩa là chụp hình đồ vật gi đó.

To photograph ⇔ lớn have a photograph of

Ví dụ: My father photographs the beautiful river. = My father has a photograph of the beautiful river. (Dịch: ba tôi chụp ảnh một dòng sông tuyệt đẹp.) 

2.27. Cấu trúc viết lại câu “give a cry”

Cấu trúc viết lại câu với nghĩa là khóc.

To cry ⇔ to lớn give a cry

Ví dụ: The little girl fell over and began to lớn cry. = The little girl fell over and began to lớn give a cry.(Dịch: Cô gái nhỏ dại ngã và bước đầu khóc.)

2.28. Cấu trúc viết lại câu “give a laugh at”

Cấu trúc viết lại câu mang nghĩa là cười nhạo.

To laugh at ⇔ to lớn give a laugh at

Ví dụ: It is a great art to lớn laugh at your own misfortune. = It is a great art lớn give a laugh at your own misfortune. (Dịch: Tự cười cợt nhạo về chính vì sự kém may mắn của bạn dạng thân là 1 trong nghệ thuật lớn.) 

2.29. Cấu tạo viết lại câu “give sb a welcome”

Cấu trúc viết lại câu mang nghĩa là chào đón ai đó.

To welcome Sb ⇔ khổng lồ give Sb a welcome 

Ví dụ: My mother welcomed the students into our home. = My mother gives her students a welcome into our home.(Dịch: bà mẹ tôi mừng đón các học viên của bà ấy vào nhà.)

=> CẤU TRÚC SO FAR: CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

=> TẤT TẦN TẬT VỀ CẤU TRÚC CAUSE trong TIẾNG ANH

2.30. Cấu tạo viết lại câu “give sb a kiss”

Cấu trúc viết lại câu với nghĩa là hôn ai đó.

To kiss Sb ⇔ khổng lồ give Sb a kiss

Ví dụ: She kissed me goodbye. = She gave me a kiss goodbye.(Dịch: Cô ấy hôn tôi tạm bợ biệt.)

2.31. Cấu trúc viết lại câu “give sb a ring"

Cấu trúc viết lại câu mang nghĩa là gọi smartphone cho ai đó.

To ring Sb up⇔ to give Sb a ring

Ví dụ: I"ll ring you up later. = I’ll give you a ring later. (Dịch: Tôi sẽ gọi lại bạn sau.)

2.32. Cấu tạo viết lại câu “give a warning”

Cấu trúc viết lại câu có nghĩa là báo động, chú ý nguy hiểm.

To warn ⇔ lớn give (sb) a warning

Ví dụ: I warned you that the stove was still hot. = I gave you a warning that the stove was still hot. (Dịch: Tôi vẫn cảnh cáo bạn là lò nướng vẫn còn đang lạnh rồi.)

2.33. Kết cấu viết lại câu khoác dù

Cấu trúc viết lại câu sở hữu nghĩa là mặc dù, bất chấp.

Although/Even though + clause ⇔ Despite/In spite of + N/the fact that + clause

Ví dụ: Although/Even though she is young, she has become a CEO of a successful start-up company. = Despite/In spite of her young age, she has become a CEO of a successful start-up company. = Despite/In spite of the fact that she is young, she has become a CEO of a successful start-up company. (Dịch: mặc dù cô ấy con trẻ tuổi, cô ấy đã trở thành CEO của một công ty khởi nghiệp thành công.)

2.34. Kết cấu viết lại câu “make an effort/attempt to”

Cấu trúc viết lại câu có nghĩa là cố gắng làm những gì đó.

To try khổng lồ (+inf) ⇔ to make an effort to/ lớn make an attempt to

Ví dụ: I will try to finish the assignment by midnight. = I will make an effort to finish the assignment by midnight. = I will make an attempt to finish the assignment by midnight. (Dịch: Tôi sẽ cầm gắng hoàn thành bài tập này trước nửa đêm.)

2.35. Cấu trúc viết lại câu “have a meeting with sb”

Cấu trúc viết lại câu có nghĩa là gặp ai đó.

To meet Sb ⇔ to lớn have a meeting with Sb

Ví dụ: I have never met this girl before. = I have never had a meeting with this girl before. (Dịch: Tôi không từng chạm mặt cô gái này trước đây.)

2.36. Cấu tạo viết lại câu “be used/accustomed to”

Cấu trúc viết lại câu có nghĩa là quen cùng với việc làm gì (trong vượt khứ).

S + often + V S + be used to +Ving /N = S + be accustomed to lớn + Ving

In the past, Lan often cried when she dealt with difficulties = In the past, Nana is used khổng lồ crying when she dealt with difficulties = In the past, Lan is accustomed to crying when she dealt with difficulties.(Dịch: Trong thừa khứ, Lan thường xuyên khóc mỗi lúc cô ấy đương đầu với các khó khăn.)

ĐĂNG KÝ NGAY:

3. Cấu tạo viết lại câu điều kiện

3.1. Viết lại câu điều kiện bằng phương pháp đảo ngữ

a. Câu điều kiện loại 1

Khi sử dụng ở dạng đảo ngữ, câu điều kiện loại 1 sẽ sở hữu nghĩa trang trọng, lịch lãm hơn, đặc biệt là khi nhờ vả tốt yêu cầu ai đó. 

If + S1 + V (thì bây giờ đơn), S2 + will/can/should … + V (nguyên thể).⇔ Should + S1 + (not)+ V (hiện tại), S2 + will/can/should … + V (nguyên thể).If + S1 + am/ is/ are (not) + adj/N phrase, S2 + will/can/should … + V (nguyên thể).⇔ Should + S1 + (not) + be + adj/N phrase, S2 + will/can/should … + V (nguyên thể).

Ví dụ: 

If you decide khổng lồ sell the house, I will help you find a better one. ⇔
Should you decide lớn sell the house, I will help you find a better one. (Dịch: nếu bạn bán căn nhà, tôi để giúp bạn search căn giỏi hơn.)If you are busy today, we will cancel the football match. ⇔ Should you be busy today, we will cancel the football match. (Dịch: nếu như khách hàng bận hôm nay, bọn họ sẽ huỷ trận bóng.)

=>CHỈ 5 PHÚT DÙNG ĐƯỢC HẾT MỌI CẤU TRÚC IF, CÂU ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH

b. Câu điều kiện loại 2

Khi thực hiện ở dạng đảo ngữ, câu điều kiện loại 2 đang để chỉ cách biểu hiện tiếc nuối, phù hợp với các trường hợp người nói đề xuất đưa ra lời khuyên răn một giải pháp lịch sự, không mang tính chất áp đặt hay nghiền buộc.

If + S1 + V (quá khứ đơn), S2 + would/could/might/ … + V (nguyên thể)⇔ Were + S1 + (not) + to V (nguyên thể), S2 + would/could/might/ … + V (nguyên thể)If + S1 + were (not), S2 + would/could/might/ … + V (nguyên thể)⇔ Were + S1 + (not) + O, S2 + would/could/might/ … + V (nguyên thể)

Ví dụ: 

If I had time, I would stay here longer. ⇔ Were I khổng lồ have time, I would stay here longer. (Dịch: nếu tôi tất cả thời gian, tôi đang ở lại trên đây lâu hơn.) If I were you, I would stop talking lớn her.⇔ Were I you, I would stop talking lớn her.(Dịch: nếu tôi là bạn, tôi vẫn dừng rỉ tai với cô ta.)

c. Câu điều kiện loại 3

Đảo ngữ câu đk loại 3 sẽ dùng để làm nhấn mạnh vào mệnh đề chính. 

If + S1 + had + Vpp, S2 + would/could/might/ … + have + Vpp.⇔ Had + S1 + (not) + Vpp, S2 + would/might/could … + have + Vpp.If + S1 + had (not) been + adj/N phrase, S2 + would/could/might/ … + V (nguyên thể) ⇔ Had + S1 + (not) + been + adj/N phrase, S2 + would/could/might/ … + have + Vpp.

Ví dụ: 

If I had studied harder, I could have passed the exam. ⇔ Had I studied harder, I could have passed the exam.(Dịch: giả dụ tôi học hành cần mẫn hơn, tôi đã có thể vượt qua bài kiểm tra.) If she had been taller, she would have entered a beauty pageant.⇔ Had she been taller, she would have entered a beauty pageant.(Dịch: giả dụ cô ấy cao hơn, cô ấy đã có thể tham gia một hội thi sắc đẹp.)

d. Câu điều kiện loại 0

Đảo ngữ câu đk loại 0 được dùng để làm thể hiện ý nghĩa sâu sắc nhấn khỏe mạnh sự tiếc nuối về một hành động trong thừa khứ nhưng kết quả còn tác động đến hiện tại tại

If + S1 + had + Vpp, S2 + would/might/could… + V (nguyên thể)Had + S1 + (not) + Vpp, S2 + would/might/could + V (nguyên thể)

Ví dụ: 

If Jane had prepared more carefully before the trip, she wouldn’t be late for the flight now.⇔ Had Jane prepared more carefully before the trip, she wouldn’t be late for the flight now.(Dịch: trường hợp Jane chuẩn bị kỹ càng hơn trước đây chuyến đi, cô ấy đang không trễ chuyến bay vào khoảng này.)

3.2. Viết lại câu điều kiện với Unless

Unless hoàn toàn có thể được sử dụng để thay thế sửa chữa If… not trong toàn bộ mọi nhiều loại câu điều kiện để bộc lộ nghĩa nếu… không. Unless ⇔ If... Not

Ví dụ: 

If you vì not stop making noise, I will tell our teacher!⇔ Unless you stop making noise, I will tell our teacher!(Dịch: ví như cậu ko dừng làm ồn, tớ vẫn mách gia sư đó!)

3.3. Viết lại câu điều kiện mang nghĩa “Nếu ko có” hoặc “Nếu không bởi vì”

a. Thực hiện “Without”

Ta rất có thể sử dụng “Without + N” nhằm thể hiện chân thành và ý nghĩa giả định hiệu quả sẽ biến đổi ra sao trường hợp mệnh đề đk xảy ra. 

Ví dụ: 

If the old man weren"t prosperous, that woman wouldn"t marry him.⇔ Without the old man"s prosperity, that woman wouldn"t marry him.(Dịch: nếu như người đàn ông già đó không giàu có, người đàn bà đó sẽ không còn cưới anh ta.)

b. Thực hiện “But for”

Ta rất có thể sử dụng “But for + N” để trình bày thái độ biết ơn, cảm kích hoặc nhấn mạnh vấn đề sự quan trọng đặc biệt của vấn đề được nhắc tới trong mệnh đề điều kiện. (Lưu ý: chỉ thực hiện trong câu điều kiện loại 2 cùng 3)

Ví dụ:

If it weren’t for her help, I couldn’t finish the project. ⇔ But for her help, I couldn’t finish the project.(Dịch: Nếu không tồn tại sự hỗ trợ của cô ấy, tôi đã không thể dứt dự án.)

4. Phương pháp viết lại câu bị động, chủ động của một số thì thông dụng 

Cấu trúc chung: 

Bị động: S + be + Vpp.Chủ động: S + V + O. 

4.1. Các thì hiện nay tại

a. Bây giờ đơn

Bị động: S + Be + V3 (by O)Chủ động: S + V + O 

Ví dụ: The little tree is planted by my mom. ⇔ My mom plants the little tree. (Dịch: chị em tôi trồng cái cây nhỏ.)

b. Bây giờ tiếp diễn

Bị động: S + am/is/are + being + V3 (by O)Chủ động: S + am/is/are + Ving + O

Ví dụ: English exercises are being done by students. ⇔ Students are doing English exercises.(Dịch: học viên đang làm bài tập giờ Anh.)

c. Hiện tại hoàn thành

Bị động: S + have/has + been + V3 (by O)Chủ động: S + have/has + V3 + O

Ví dụ: My wallet has been stolen. ⇔ Someone has stolen my wallet.(Dịch: Ai đó đã lấy cắp ví của tôi.)

4.2. Những thì quá khứ

a. Thừa khứ đơn

Bị động: S + was/were + V3 (by O)Chủ động: S + Ved + O

Ví dụ: A letter was written by my brother last night. ⇔ My brother wrote a letter last night..(Dịch: Em trai tôi viết một bức thư vào về tối qua.)

b. Quá khứ tiếp diễn

Bị động: S + was/were + being + V3 (by O)Chủ động: S + was/were + Ving + O

Ví dụ: The computer was being used by Kim at 10 p.m. Yesterday. ⇔ Kim was using the computer at 10 p.m. Yesterday.(Dịch: Kim vẫn sử dụng máy tính xách tay vào thời gian 10 giờ tối hôm qua.)

c. Vượt khứ trả thành

Bị động: S + had + been + V3 (by O)Chủ động: S + had + V3 + O

Ví dụ: The tree had been chopped down. ⇔ People had chopped down the tree.(Dịch: Mọi fan đã đốn mẫu cây.)

4.3. Những thì tương lai

a. Tương lai đơn

Bị động: S + will + be + V (by O)Chủ động: S + will + V + O

Ví dụ: A new backpack will be bought.⇔ I will buy a new backpack.(Dịch: Tôi sẽ tải một chiếc bố lô mới.)

b. Tương lai hoàn thành

Bị động: S + will have + been + V3 (by O)Chủ động: S + will have + V3 + O

Ví dụ: The report will have been finished by this time tomorrow.⇔ She will have finished the report by this time tomorrow.(Dịch: Cô ấy sẽ sẽ hoàn thành báo cáo vào giờ này ngày mai.) 

⇒ CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE): ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ NHẤT 

5. Phương pháp viết lại câu trực tiếp, gián tiếp 

Khi viết lại câu thẳng thành câu con gián tiếp, họ cần chuyển nội dung tường thuật về phía sau lời nói và hạ đụng từ của chính nó xuống một bậc vượt khứ và biến đổi đại từ sao để cho phù hợp. 

5.1. Viết lại câu trực tiếp gián tiếp dạng câu trằn thuật (câu kể) 

Cấu trúc: S + say(s)/said/tell(s)/told… + (to sb) + (that) + S + V + … 

Lưu ý: 

says/say khổng lồ + O → tells/tell + Osaid to lớn + O → told+O

Ví dụ: Minh said lớn me “I have never been to Hanoi.” ⇔ Minh said lớn me that he had never been to Hanoi. (Dịch: Minh nói với tôi rằng anh ấy chưa khi nào tới Hà Nội.)

5.2. Viết lại câu trực tiếp con gián tiếp dạng câu mệnh lệnh/yêu cầu

Cấu trúc: S + told/required/ordered… + O + not khổng lồ V (nguyên thể).

Ví dụ: 

“Submit the homework by 5 p.m.”, our teacher said khổng lồ us. ⇔ Our teacher told us to lớn submit the homework by 5 p.m.(Dịch: thầy giáo nói với công ty chúng tôi rằng hãy nộp bài xích về nhà trước 5 giờ chiều.”

“Do not make noise when I"m working!”, my father said to my brother. ⇔ My father ordered my brother not to make noise when he was working. (Dịch: tía tôi yêu ước em trai tôi không có tác dụng ồn khi ông ấy đang làm việc.) 

5.2. Viết lại câu trực tiếp loại gián tiếp dạng câu hỏi 

a. Câu hỏi Yes/No

Cấu trúc: S + asked (+O)/wondered/inquired/wanted to know/… + if/whether + S + V

Ví dụ: Lan asked “Do you lượt thích coffee?” ⇔ Lan asked if/whether I liked coffee.(Dịch: Lan hỏi liệu tôi tất cả thích cà phê không.”

b. Câu hỏi WH

Cấu trúc: S + asked (+O)/wanted to know/required/wondered/… + Wh-words + S + V.

Ví dụ: “When will you go lớn school?”, my mom asked me ⇔ My mom asked me when I would go khổng lồ school.

Xem thêm: Cung Nhân Mã Hợp Màu May Mắn Của Nhân Mã Hợp Màu Gì Để Thêm Phần May Mắn

(Dịch: chị em hỏi tôi khi nào tôi mang đến trường.)

5.3 Viết lại câu trực tiếp con gián tiếp dạng câu cảm thán 

Cấu trúc: S + said/told/exclaimed + that + S + V + O.

Ví dụ: “What a beautiful dress you have!”, Chau said. ⇔ Chau said what a beautiful dress I had.(Dịch: Châu nói rằng tôi tất cả chiếc đầm thật đẹp.)

⇒ TỪ A-Z CẤU TRÚC CÂU GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP vào TIẾNG ANH CẦN NHỚ

6. Biện pháp viết lại câu trong tiếng Anh

Để viết lại kết cấu câu trong giờ Anh không gặp mặt khó khăn, bạn phải nắm được ngữ pháp giờ Anh cơ bạn dạng và càng nhiều kết cấu ngữ pháp càng tốt. Tiếp nối là luyện tập hàng ngày. Dưới đấy là 4 cách để bạn viết lại câu nhanh và chuẩn chỉnh nhất.

Bước 1: Đọc kỹ và hiểu tận tình ý nghĩa của câu mang lại trước. Các bạn cần cân nhắc chủ ngữ, đụng từ trung trung tâm và phần nhiều từ khóa chính. Sau đó phân tích và xác định kết cấu của câu gốc.

Bước 2: Sử dụng rất nhiều từ đến trước để xác minh kiểu câu mình đã viết lại mà lại vẫn giữ nguyên được nội dung.

Bước 3: Viết lại thành câu mới hoàn hảo có không thiếu thốn chủ ngữ và rượu cồn từ trung chổ chính giữa mới. Cần suy xét vị trí cũng giống như sự chuyển đổi của những cụm từ mang ý nghĩa sâu sắc tương đương.

Bước 4: Đọc với soát lỗi chủ yếu tả.

7. Bài bác tập viết lại câu gồm đáp án 

7.1. Bài tập

Bài 1: Luyện tập cấu trúc viết lại câu

1. My father used khổng lồ play volleyball when he was young.

=> My father doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go running”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Lan gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích lemonade?”

=> She………………………………………… ……………

5. I last saw Hoang Anh when I was in Ho chi Minh City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from quang Ninh lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

Bài 2: Viết lại câu không chuyển đổi nghĩa 

1. Quan has learned English for 15 years 

2. Thanh speaks so softly that we can’t hear anything 

3. Because he is absent from school 

4. It was an interesting film 

5. I don’t think he loves me 

6. I work hard because I want khổng lồ exceed KPIs.

7. I am too fat lớn wear that dress.

8. This tuy nhiên is so bad that I can’t listen anymore.

7.2. Đáp án

Bài tập 1

1. My father doesn’t play volleyball anymore.

2. She suggests going running.

3. I was given a dress on my birthday.

4. He invited me for lemonade.

5. I haven’t seen Hoang Anh since I was in Ho đưa ra Minh City.

6. If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.

7. It takes four hours to lớn drive from quang đãng Ninh khổng lồ Ha Noi.

Bài tập 2

1. It takes him 15 years khổng lồ learn English.

2. Thanh does not speak softly.

3. Because of his absence from school.

4. What an interesting film!

5. At no time do I think he loves me.

6. I work hard to exceed KPIs.

7. I’m not thin enough lớn wear that dress.

8. This tuy vậy is too bad for me lớn listen to lớn anymore.

Bài viết bên trên đây, Langmaster đang tổng hòa hợp và chia sẻ đến bạn những cấu trúc viết lại câu tiếng Anh thông dụng nhất. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp ích nhiều cho mình trong việc học tiếng Anh. Đừng quên update những kỹ năng liên quan từng ngày trên trang web của Langmaster nhé!

Khi tiếp xúc bằng giờ Anh, để tránh khẩu ca và câu hỏi của chúng ta bị lủng củng, mơ hồ thì việc tò mò về các kết cấu viết lại câu trong tiếng Anh là điều vô cùng bắt buộc thiết. Nó sẽ khiến cho bạn tránh gặp mặt tình trạng lặp đi lặp lại một kết cấu câu duy nhất.

Vậy làm thế nào để dứt tình trạng này? Hãy cùng bác bỏ sĩ IELTS mày mò các cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh qua nội dung bài viết sau đây, nhằm tìm câu trả lời bạn nhé!

1. Viết lại câu trong tiếng Anh là gì?

Viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh được hiểu là khi bạn viết lại một cụm từ, hay như là một câu bằng phương pháp sử dụng các từ vựng và cấu tạo ngữ pháp khác nhau, phải đảm bảo sao mang đến nghĩa của nhiều từ hoặc câu không đổi. Thông thường, đa phần mọi bạn thường sử dụng cấu tạo viết lại câu trong tiếng Anh khi hy vọng câu trả lời không trở nên nhắc lại cùng hay hơn.

Câu gốcCâu được viết lại
You will only achieve your dream when you work hardWorking so hard is the only way khổng lồ achieve your goals

NHẬP MÃ BSI5TR - GIẢM ngay 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui mừng nhập tên của bạn
Số năng lượng điện thoại của chúng ta không đúng
Địa chỉ email bạn nhập không đúng
Đặt hứa
× Đăng ký thành công xuất sắc

Đăng ký kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ contact với bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp gỡ tư vấn viên sung sướng click TẠI ĐÂY.


2. Vì sao cần cần viết lại câu trong tiếng Anh?

Việc tiến hành các phương pháp viết lại câu trong giờ Anh ở bài bác tập, hoặc viết lại câu của đề bài xích thì chúng ta còn sử dụng các kết cấu viết lại câu giữa những trường hòa hợp dưới đây:

Khi ao ước câu trả lời của bản thân không bị kể lại thắc mắc và trở phải hay hơn
Sử dụng những cấu trúc được linh hoạt hơn, tránh gây nhàm chán
Có thể đưa từ dạng câu dữ thế chủ động sang câu bị động
Chuyển trường đoản cú câu trực tiếp quý phái câu loại gián tiếp dễ ợt hơn
Sử dụng một trong những trường vừa lòng như đảo ngữ trong câu giờ đồng hồ Anh
*
Tại sao cần được viết lại câu trong tiếng Anh

3. Các kết cấu viết lại câu trong giờ Anh thường gặp

3.1. Kết cấu viết lại câu trong giờ Anh câu so sánh

Câu so sánh trong các kết cấu viết lại câu trong giờ Anh có những dạng viết lại như sau: câu đang được biến hóa từ câu đối chiếu nhất lịch sự so sánh hơn và ngược lại.

Ex: For me, my father is the most wonderful man. (Với tôi, cha là người lũ ông tuyệt đối nhất.)

⇔ For me there is no man who can be more wonderful than my father. (Với tôi, không tồn tại người đàn ông nào có thể tuyệt vời hơn cha tôi.)

Chuyển thay đổi từ câu so sánh bằng sang đối chiếu hơn và ngược lại

Ex: I’m not as tall as Cam. (Tôi không đảm bảo bằng Cam.)

↔ Cam is taller than me. (Cam cao hơn tôi.)

3.2. Cấu tạo viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh của câu đề nghị

Let’s + V

⇔ Shall we + V

⇔ How/What about + V-ing ⇔ Why don’t we + V

⇔ In my opinion

⇔S + suggest + that + S + mệnh đề hiện nay tại

Ex: Let’s have dinner together! (Hãy bữa tối cùng nhau!)

⇔ Shall we have dinner together? (Chúng ta sẽ bữa ăn cùng nhau chứ?)

⇔ In my opinion, have dinner together. (Theo tôi, hãy ăn tối cùng nhau.)

⇔ I suggest that we have dinner together. (Tôi đề nghị bọn họ nên bữa tối cùng nhau.)


*
Cấu trúc viết lại câu trong giờ Anh của câu đề nghị

3.3. Cấu tạo viết lại câu trong giờ Anh của câu ước

Cấu trúc viết lại câu với câu ước sẽ có được 3 dạng:

Đối với thì tương lai:

S + wish + someone + would/could + V (sử dụng nguyên mẫu)

⇔ If only + S + would/could + V (sử dụng nguyên mẫu)

Ex: I wish I would be a doctor in the future. (Tôi cầu tôi sẽ là 1 trong bác sĩ vào tương lai.)

⇔ If only I would be a doctor in the future. (Giá như tôi là bác bỏ sĩ trong sống tương lai).

Đối cùng với thì hiện nay tại:

S + wish(es) + S + Ved (thì thừa khứ đơn)

⇔ If only + S+ Ved (thì vượt khứ đơn)

Ex: I wish I could have a car. (Tôi ước tôi hoàn toàn có thể có một mẫu xe hơi.)

⇔ If only I had a car. (Giá như tôi gồm một loại ô tô.)

Đối cùng với thì thừa khứ:

S + wish(es) + S + had + V (P2)

S + wish(es) + S + could have + V (P2)

⇔ If only + S + V (P2)

Ex: I wish I had passed my driving exam. (Tôi ước tôi đã vượt qua kỳ thi lái xe của mình.)

⇔ I wish I could have passed my driving exam. (Tôi mong mình rất có thể đã thừa qua kỳ thi lái xe của mình.)

⇔ If only I passed my driving exam. (Giá như tôi đã vượt qua kỳ thi lái xe của tôi.)


*
Cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh của câu ước

Cấu trúc viết thư giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc thắc mắc trong giờ đồng hồ Anh

3.4.Cấu trúc viết lại câu trong giờ Anh của câu trần thuật dạng bị động

Câu nhà độngCâu bị động
People say + S + V + …It be said that + S + V
S + be said lớn + V hoặc khổng lồ have V3/-ed

Ex: People say she is a very intelligent person. (Mọi bạn nói rằng cô ấy là một người vô cùng thông minh.)

⇔ It is said that she is a very intelligent person. (Người ta nói cô ấy là 1 người hết sức thông minh.)

⇔ She is said to lớn be a very intelligent person. (Cô ấy được xem như là một bạn rất thông minh.)

⇔ She is said lớn have been a very intelligent person. (Cô ấy được coi là một bạn rất thông minh.)

3.5. Kết cấu viết lại câu trong tiếng Anh của câu điều kiện

Đối với câu điều kiện sẽ có 2 dạng cấu trúc viết lại câu tiếng Anh

Ở 2 mệnh đề được nối bởi từ “so”:

Clause 1 + so + Clause 2

⇔ If + Clause 1, Clause 2

Ex: I woke up late so I was late for school. (Tôi ngủ dậy muộn chính vì vậy tôi đã đến trường muộn.)

⇔ If I had woken up early, I wouldn’t have been late for school. (Nếu tôi dậy sớm, thì tôi vẫn không tới trường muộn.)

Ở 2 mệnh đề được nối bởi “because”:

Clause 1 + because + Clause 2

⇔ If + Clause 2, Clause 1

Ex: I can’t buy that shirt because I don’t have enough money. (Tôi không thể cài chiếc áo đó bởi vì tôi không tồn tại đủ tiền.)

⇔ If I had enough money, I could buy that shirt. (Nếu tôi gồm đủ tiền, tôi có thể mua được mẫu áo đó.)


*
Cấu trúc viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh của câu điều kiện

3.6. Kết cấu nguyên nhân, vì vì

Trong kết cấu viết lại câu kết cấu nguyên nhân, công dụng trong tiếng Anh có: Because, Since, As + S + V + …

⇔ Because of, As a result of, Due lớn + N/ V-ing

Ex: Because it’s raining now, I can’t play soccer. (Vì trời mưa do đó tôi thiết yếu chơi bóng đá.)

⇔ Because of the rain, I can’t play soccer. (Nếu tôi gồm đủ tiền, tôi có thể mua được mẫu áo đó.)

3.7. Kết cấu so… that, such …that, too…to

Trong các cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh thì cấu tạo viết lại câu cùng với “so… that”, “such… that” cùng “too… to”(mang tức là quá … mang lại nỗi mà) thường đi kèm với tính từ xuất xắc danh từ:

S + V + so + Adj + that…

⇔ It + be + such + N + that…

⇔ too + Adj (for sbd) + to V

Ex: This tuy nhiên is so bad that I can’t listen anymore.(Bài này nó tệ đến mức tôi tất yêu nghe được nữa.)

⇔ It is such tuy nhiên that I can’t listen anymore. (Đó là bài bác hát mà tôi thấy thiết yếu nghe được nữa.)

⇔ This tuy vậy is too for me bad to lớn listen khổng lồ anymore.(Bài hát này thừa tệ đối với tôi để tôi nghe nữa..)

3.8. Cấu trúc it takes time

Khi bạn viết lại câu với cấu tạo “it takes time” nó mang nghĩa là dành/tốn bao nhiêu thời hạn làm gì.

S + V + … + time

⇔ It takes/took + someone + time + khổng lồ V

Ex: I go from home to school in 30 minutes. (Tôi đi trường đoản cú nhà cho trường trong 30 phút.)

⇔ It takes me 30 minutes to go from trang chủ to school. (Tôi mất nửa tiếng để đi từ nhà đến trường.)

3.9. Cấu trúc this is the first time

This is the first time + S + has/have + V3/-ed

⇔ S + has/have + never (not) + V3/-ed + before

Ex: This is the first time meeting someone as kind as her. (Đây là trước tiên tiên gặp mặt một người tốt như cô ấy.)

⇔ I have never met someone as kind as her before. (Tôi chưa từng gặp ai giỏi như cô ấy trước đây.)

3.10. Cấu tạo it’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ex: You’d better come back home. (Tốt hơn không còn là bạn nên trở về nhà.)

⇔ It’s time you came back home. (Đã mang lại lúc bạn nên trở về nhà)

⇔ It’s high time you came back home. (Đã mang lại lúc bạn nên làm bài bác tập về nhà.)

⇔ It’s about time you came back home. (Đã mang lại lúc chúng ta nên làm bài xích tập về nhà.)

3.11. Cấu trúc too to lớn … enough

Đôi với cấu tạo “too to” (mang nghĩa là không thể) và dùng để thay cố gắng cho cấu trúc enough:

S + V + too + Adj + to V

⇔ S + not + Adj (ngược lại) + enough + lớn V

Ex: I am too fat lớn wear that shirt. (Tôi quá mập để mặc được chiếc áo đó.)

⇔ I’m not thin enough lớn wear that shirt. (Tôi ko đủ bé để khoác được mẫu áo đó.)


*
Cấu trúc too lớn … enough

3.12. Kết cấu sự trái ngược

Ở cấu tạo viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh sẽ sở hữu được chứa hầu như từ các từ chỉ tương khắc (mặc dù):

Though/Although/Even though + S + V + …

⇔ In spite of/Despite + N/ V-ing

Ex: Although I was sick, I still went to work. (Dù tí hon nhưng tôi vẫn đã đi được làm.)

⇔ In spite of being sick, I still went khổng lồ work. (Mặc dù bị bệnh, tôi vẫn yêu cầu đi làm.)

4. Một số trong những các cấu tạo viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh khác

Trong các kết cấu viết lại câu trong giờ Anh kể trên, cũng còn có một số các cấu tạo viết lại câu trong giờ Anh không giống mà bạn cần phải biết đó là:

4.1. Kết cấu it is necessary that

Need khổng lồ V

⇔ It is (not) necessary (for sbd) + to lớn V

Ex: I need khổng lồ go to lớn the hospital now.

⇔ It is necessary for me lớn go to the hospital now.

(Tôi rất cần được đến dịch viện ngay trong lúc này.)

4.2. Các cấu tạo với more

Not…any more

⇔ S + no more + V

⇔ No longer + đảo ngữ

Ex: We don’t talk anymore.

⇔ We no more talk.

⇔ No longer do we talk anymore.

(Chúng ta ko nên thủ thỉ nữa.)


*
Các cấu trúc với more

4.3. Kết cấu used to, accustomed to

S + be used to lớn + N/V-ing

⇔ S + be accustomed lớn + N/V-ing

Ex: I am used to having my mother around.

⇔ I am accustomed to having my farther around.

(Tôi vẫn quen với việc có tía ở bên.)

4.4. Thực hiện to infinitive sửa chữa thay thế cho kết cấu because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + to V

Ex: I work hard because I want to lớn exceed KPIs. (Tôi làm việc chịu khó vì tôi ao ước vượt qua KPI.)

⇔ I work hard to exceed KPIs. (Tôi có tác dụng việc siêng năng để thừa qua KPI.)

5. Phương pháp viết lại câu trong tiếng Anh

Để viết áp dụng các kết cấu viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh dễ dàng, trong thời hạn ngắn, đồi hỏi các bạn phải làm các văn mẫu mã càng tốt. Sau đó, học đến lớp lại nằm trong lòng các cấu trúc. Tốt nhất là nên thực hiện theo quá trình sau:

Bước 1: Đọc thật cẩn thận câu mang đến trước và hãy nỗ lực hiểu trọn vẹn ý của câu đó. Chăm chú khi đến những từ khóa, S với V. Kế tiếp là phân tích cấu trúc được sử dụng ở câu gốc.Bước 2: xem xét đọc kỹ phần đông từ mang lại trước. Khi gửi ra phát minh viết lại câu sử dụng nên bí quyết khác, làm thế nào để sử dụng cấu trúc khác nhưng mà vẫn duy trì được ý tất cả của câu đến trước.Bước 4: sau cùng là hiểu lại và bình chọn lỗi.Web viết lại câu giờ đồng hồ Anh

6. Mẹo để làm bài tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

Khi sử dụng cú pháp của các cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh bạn cần một trong những mẹo như sau:

Sử dụng một kết cấu trong tiếng Anh nhất thiết nào đó có sự tương đồng về nghĩa cùng với câu gốc.Cú pháp chuyển từ thể thức dữ thế chủ động sang thể thức bị động.Thể thức được đưa từ trực tiếp quý phái thể thức con gián tiếp.Đối cùng với thì: yêu cầu viết cùng thì với những câu đang được mang lại trong đề bài.Ở phần ngữ nghĩa: câu sẽ được viết lại sau khoản thời gian đã hoàn thành, không được chuyển đổi nghĩa so với ban đầu.Ngoài ra, còn phải lưu ý đến việc sử dụng những liên từ bỏ như before, after tốt for, since…

7. Bài xích tập viết lại câu trong giờ Anh có đáp án

Bài tập 1. Viết lại hầu hết câu tiếp sau đây sao cho không thay đổi nghĩa không cầm đổi

1. My farther used to lớn play volleyball when he was young.

=> My farther doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> He suggests…………………………………… …

3. Cam gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> She………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ho bỏ ra Minh City.

=> I haven’t seen……………………………………….

Đáp án:

1. My farther doesn’t play volleyball anymore.

2. He suggests going fishing.

3. I was given a dress on my birthday.

4. She invited me for orange juice.

5. I haven’t seen Jenny since I was in Ho chi Minh City.

Bài tập 2: Viết lại câu làm thế nào để cho không thay đổi nghĩa

1. She has learned English for 4 years

2. She speaks so soft that we can’t hear anything

3. Because he is absent from school

4. It was an interesting film

5. I don’t think he loves me

Đáp án:

1. It takes her 4 year lớn learn English.

2. She does not speak softly.

3. Because of him absence from school.

4. What an interesting film!

5. At no time do I think he loves me.


*
Bài tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh gồm đáp án

Bài 3: Viết lại câu theo gợi ý sau đây

1. I regret spending so much money.

I wish I ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I vì after a oto journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than buses.

Buses _______________________________________

5. She turned off the light, then she went out.

Turning __________________________________________

Đáp án:

1.I wish I hadn’t spent so much money

2. How high the mountain is?

3. I feel more tired after a train journey than after a oto journey.

4. Buses aren’t as fast as buses.

5. Turning off the light, he went out.

Tóm lại, khi sử dụng các kết cấu viết lại câu vào tiếng thằng bạn chỉ cần thực hiện theo gần như hướng dẫn bên trên thì sẽ dễ ợt hơn rất nhiều. Để áp dụng thành thạo Bác sĩ IELTS khuyên bạn nên áp dụng làm bài bác tập, thực hành thường xuyên hơn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *