Bài tập câu tường thuật nâng cao, reported speech (advanced)

Phần III: tóm lại - một số trong những nghiệp vụ tài chính phát sinh trong công tác làm việc kế toán bán sản phẩm tại Doa 123 20,000 5,000
Dưới đây là các dạng thường chạm chán của câu tường thuật tại mức độ nâng cao. Đối với hồ hết dạng này trước lúc chuyển họ cần xác minh hàm ý của người nói trong câu.1) Dạng 1: S + V + sb + (not) khổng lồ inf.2) Dạng 2: S + V + sb + prep. + gerund noun3) Dạng 3: S + V + gerund4) Dạng 4: S + V + to inf.5) những dạng câu sẽ sử dụng advise (diễn tả lời khuyên)6) các dạng câu sẽ cần sử dụng suggest (diễn tả lời đề nghị)7) các dạng câu sẽ dùng invite (diễn tả lời mời gọi) các dạng câu kép (có 2 câu nói trong 1 dấu ngoặc kép) :9) Đối cùng với dạng câu câu cảm thán10) một trong những dạng khác: Lời kính chào : sử dụng greet Lời cảm ơn : cần sử dụng thank Lời chúc : sử dụng wish dưới dạng thường chạm mặt câu tường thuật mức độ cải thiện Đối cùng với dạng trước gửi cần xác định hàm ý người nói câu 1) Dạng 1: S + V + sb + (not) to lớn inf những động từ thường sử sử dụng dạng : * * * * * * * * * * * * * * invite ask tell offer promise refuse agree threaten propose urge warn order beg agree Ex: We"ll visit you > She promised to lớn visit us Let me give you a hand > He offered lớn give me a hand Don"t stay up late > she reminded me not lớn stay up late 2) Dạng 2: S + V + sb + prep + gerund / noun những động từ hay sử dùng dạng : * accuse sb of ……… Ex : You"ve stolen my bicycle! > He accused me of having stolen his bicycle * prevent sb from ……… Ex: I can"t let you use the phone > My mother prevented me from using the phone * * * * * * congratulate sb on ……… blame sb for ……… blame sth on sb ……… warn sb against ……… thank sb for ……… criticize sb for ……… 3) Dạng 3: S + V + gerund những động từ hay sử cần sử dụng dạng : * * * * advise suggest admit deny Ex: Shall we go for a swim ? > She suggested going for a swim I know I am wrong > He admitted being wrong 4) Dạng 4: S + V + khổng lồ inf các động từ hay sử cần sử dụng dạng : * * * * * promise agree threaten propose offer Ex: He said, “ I will kill you if you don’t that” > He threatened lớn kill me if I did not that 5) các dạng câu cần sử dụng advise (diễn tả lời khuyên) tất cả số dạng câu câu hỏi, câu điều kiện … tường thuật lại không dùng dạng câu hỏi mà lại áp dụng công thức câu nghĩa vụ với cồn từ advise: Khi gặp gỡ mẫu sau cần sử dụng công thức: S + advise + O + lớn inf S + had better S + should Why don’t you… If I were you… Ex: My mother said:” You’d better go to lớn school early” > My mother advised me to lớn go to school early “Why don’t you go lớn school early? ”, said my mother > My mother advised me khổng lồ go khổng lồ school early My friend said to me: “If I were you, I would met him” > My friend advised me to meet him 6) các dạng câu cần sử dụng suggest (diễn tả lời đề nghị) Khi chạm chán mẫu sau dùng công thức: S + suggest + gerund Let’s… Why don’t we… Shall we… How about … Ex: My friend said lớn me,”Let’s go out for a drink” > My friend suggested going out for a drink My friend said ,”Why don’t we go out for a drink?” > My friend suggested going out for a drink 7) những dạng câu sử dụng invite (diễn tả lời mời gọi) Khi gặp gỡ mẫu sau dùng công thức: S + invite + O + khổng lồ inf Would you like ….? Ví dụ: “Would you like to come lớn my buổi tiệc nhỏ “ >He invited me khổng lồ come khổng lồ his tiệc nhỏ Các dạng câu kép (có lời nói dấu ngoặc kép) : Đối với trường hợp yêu cầu dùng liên từ để nối bọn chúng lại; liên từ thường dùng : * giả dụ câu nguyên nhân, kết (quan hệ nhân quả) dùng: Because/ So Ex: “Don’t tell me to that I don’t lượt thích it “ > He asked me not khổng lồ tell him khổng lồ that because he did not lượt thích it * nếu như câu câu nói liên tục (quan hệ nối tiếp) dùng: & added that Ex: “ I miss my mother I will visit her tomorrow.” > She said that she missed her mother và added that she would visit her the next day * trường hợp câu khác dạng (không câu phạt biểu, câu trách nhiệm hay câu nghi vấn, ) câu đầu làm bình thường sau thêm & động từ tường thuật riêng biệt câu sau Ex: “This is my book Don’t take it away.” > She said that was her book & told me not lớn take it away “Tomorrow is my birthday vị you remember that?” > She said that the next day was her birthday và asked me if I remembered that 9) Đối cùng với dạng câu câu cảm thán dùng động từ tường thuật exclaim : S + exclaim with + statement noun + that những danh từ hay được sử dụng mẫu là: * * * * * * * * * delight admiration horror satisfaction surprise pain regret disappointment …… Ex: “What a lovely dress !” > She exclaimed with delight that the dress was lovely “Oh! I’ve cut myself” said the little boy > The little boy exclaimed with pain that he had cut himself 10) một vài dạng khác: * Lời kính chào : sử dụng greet * Lời cảm ơn : dùng thank * Lời chúc : sử dụng wish Ex: She said to me “Hello!” > She greeted me “Thank you very much for your help” > She thanked me for my help “Happy new year!” > She wished me a happy new year
bài bác tập trắc nghiệm về Ngữ âm lớp 12 bài bác tập trắc nghiệm về Ngữ pháp lớp 12 bài bác tập trắc nghiệm về trường đoản cú vựng lớp 12
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12 bao gồm đáp án cùng lời giải cụ thể bài xích tập trắc nghiệm về Câu trần thuật lớp 12

Câu hỏi 1 : She said, “ Don’t smile, John. Be serious.”

A  She said not to smile & be serious.B She said John not to smile and be serious.C She told John not khổng lồ smile và asked him lớn be serious.D She told John vày not smile and be serious

Câu hỏi 2 : The teacher said khổng lồ me, “ Hand this chú ý to your parents , please.”

A The teacher asked me khổng lồ hand that note to my parents.B The teacher asked me hand that cảnh báo to my parents.C The teacher asked me to lớn hand that lưu ý to his parents.D The teacher asked me hand that cảnh báo to his parents. 

Câu hỏi 3 : "Thanks a lot for coming to lớn the party,” the host said khổng lồ the guests.

Bạn đang xem: Câu tường thuật nâng cao

The best size of reported speech for the above sentence is “…………………………”

A The host said thanks a lot for coming lớn the party.B The host requested coming lớn the party.C The host proposed coming to lớn the party.D The host thanked the guests for coming khổng lồ the party.

Câu hỏi 4 : “Type these letters at once!” the quái nhân said khổng lồ the secretary.

The best form of reported speech for the above sentence is “…………………………”

A The boss khủng ordered typing those letters at once.B The boss asked the secretary khổng lồ type those letters at once.C The quái thú requested the secretary khổng lồ type all the letters at once.D The quái thú advised typing the letters at once.

Câu hỏi 5 : “You must come to visit me this weekend,” my friend told me.

The best form of reported speech for the above sentence is “…………………………”

A My friend asked me khổng lồ visit her this weekend.B My friend requested me to lớn visit her that weekend.C My friend insisted that I should visit her that weekend.D My friend suggested that I should visit her that weekend.

Câu hỏi 6 : “Remember to lớn tell your mother about this:, my teacher told me.

The best size of reported speech for the above sentence is “…………………………”

A My teacher reminded me lớn tell my mother about that.B My teacher insisted me lớn tell my mother about that.C My teacher begged me to tell my mother about that.D My teacher ordered me to tell my mother about that.

Câu hỏi 7 : I said to Mike, “send me a telegram as soon as you arrive.”

A I told Mike to send me a telegram as soon as he arrived.B I told Mike to send me a telegram as soon as he arrives.C I told Mike lớn send me a telegram as soon as I arrived.D I told Mike to send me a telegram as soon as he arrive.

Câu hỏi 8 : "Why don"t we listen lớn music?" she said.

A She advised me not to lớn listen to lớn music.B She said that we had khổng lồ listen lớn music.C She would rather we listened to music.D She suggested listening lớn music.

Câu hỏi 9 : "Don"t go too near the edge," she said to lớn him.

A She warned him not khổng lồ go too near the edge.B He accused her of going too near the edge.C She prevents him from going too near the edge.D She told him khổng lồ go too near the edge.

Câu hỏi 10 : "We will help you with your housework," they said.

A They had to bởi housework for me.B They would like to help me with my housework.C They promised to help me with my housework.D They told me to vị my housework alone.

Câu hỏi 11 : "You"d better start early," they said to lớn him.

A They warned him to lớn start early.B They persuaded him to start early.C They wanted you lớn start early.D They advised him khổng lồ start early.

Câu hỏi 12 : "You shouldn"t get up until you feel better," the doctor said to me.

A The doctor suggested getting up until I felt better.B The doctor ordered me lớn get up until I felt better.C The doctor advised me not khổng lồ get up until I felt better.D The doctor advised me not to lớn get up until you felt better.

Câu hỏi 13 : "Let"s drink a cup of coffee," said she.

A She advised me khổng lồ drink a cup of coffee.B She invited us a cup of coffee.C She suggested drinking a cup of coffee.D She likes drinking a cup of coffee.

Câu hỏi 14 : "Would you lượt thích a cup of tea?" they said lớn her.

A They invited me a cup of tea.B They suggested drinking a cup of tea.C They advised her khổng lồ drink a cup of tea.D They invited her a cup of tea.

Câu hỏi 15 : "I can"t help you type this letter," he said.

A He refused to lớn help me type that letter.B He promised khổng lồ help me type that letter.C He avoided helping me type that letter.D He told me to type that letter.

Câu hỏi 16 : "Book the ticket in advance," he said khổng lồ Mary.

A He said that Mary booked his ticket in advance.B He told Mary book the ticket in advance.C He told Mary khổng lồ book the ticket in advance.D He said lớn Mary lớn book the ticket in advance.

Câu hỏi 17 : "Why didn"t you stay at home?" they said.

A They wanted lớn know why I hadn"t stayed at home.B They wanted to know why I didn"t stay at home.C They ordered me to lớn stay at home.D They asked you why you hadn"t stayed at home.

Xem thêm: Nhà có cầu thang ngoài - ý tưởng thiết kế cầu thang ngoài trời cho nhà phố


Câu hỏi 18 : “Don’t drive too fast!” the father told his son.

The best size of reported speech for the above sentence is “…………………………”

A His father advised not khổng lồ drive too fast.B His father begged him not driving too fast.C His father told him not lớn drive too fast.D His father reminded him of not driving too fast.

Câu hỏi 19 : "Remember khổng lồ drive slowly," she said khổng lồ me.

A She wanted me to lớn drive slowly.B She threatened me to drive slowly.C She told me not to drive slowly.D She reminded me to lớn drive slowly.

Câu hỏi trăng tròn : "Give me your wallet or I will kill you," he said khổng lồ me.

A He threatened to lớn kill me if I didn"t give him my wallet.B He promised to lớn kill me if I didn"t give him my wallet.C He ordered to kill me if I wouldn"t give him my wallet.D If I don"t give him my wallet, I will kill me.

Câu hỏi 21 : "I don"t know if they will be successful or not," she said.

A She wondered if they would be successful or not.B She said that I didn"t know if they would be successful or not.C She asked me if they would be successful or not.D She wished they would be successful.

Câu hỏi 22 : "Don"t let anyone mở cửa the gift," they said to me.

A They told me not lớn let anyone mở cửa the gift.B They advised me not to open the gift.C They said that the gift wasn"t opened.D They don"t allow me to xuất hiện the gift.

Câu hỏi 23 : "John, don’t forget to lớn buy some milk."

A He reminded John to buy some milk.B He ordered John lớn buy some milk.C He asked John to lớn buy some milk.D He advised John khổng lồ buy some milk.

Câu hỏi 24 : "Go away!"

A He asked me whether I went away.B He told me to go away.C He advised me to go away.D He tells me to lớn go away.

Câu hỏi 25 : He said khổng lồ us,”Come here tomorrow”

A He told us go there the next day.B He told us lớn go here the next day.C He told us to lớn go there the next day.D He said khổng lồ us go there the next day.

Câu hỏi 26 : Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is CLOSEST in meaning khổng lồ the following question.

“You damaged my laptop, Tom!” said John.

A John accused with Tom to lớn have damaged his laptop. B John accused Tom of damaging his laptop.C John accused Tom khổng lồ damage his laptop. D John accused to lớn Tom for damaging his laptop.

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Ta có cấu tạo “to accuse sb of doing sth” (v): kết tội ai về vấn đề làm gì

Tạm dịch:

“Bạn đã làm hỏng máy tính xách tay của tôi, Tom!” John nói.

=> John cáo buộc Tom làm hỏng máy vi tính của mình.

Chọn B


Câu hỏi 27 : “I’ll offer you a pay rise next year,” my monster said.

The best form of reported speech for the above sentence is “…………………………”

A He recommended a pay rise for me next year.B My monster proposed raising my salary the following year.C My quái nhân insisted on a pay rise for me the next year.D My quái vật reminded me of a pay rise for me the next year.

Câu hỏi 28 : “Shall we clean the house for mom?” the girl said to her brother.

The best size of reported speech for the above sentence is “…………………………”

A The girl asked her brother to help their mom clean the house.B The girl advised cleaning the house for their mom.C The girl suggested cleaning the house for their mom.D The girl reminded her brother to lớn clean the house for their mom.

Câu hỏi 29 : He told me to rest for a while

“__________ for a while”, he said

A to rest B Rest C vì chưng you rest D Resting

Câu hỏi 30 : He said, “Hurrah! We have won the match!”

A He said, “Hurrah” that they had won the match
B He said with joy that they have won the match
C He exclaimed with joy that they had won the match
D He said that they have won the match

Lời giải đưa ra tiết:

He said, "Hurrah! We have won the match!" (Anh ấy nói "Hoan hô! bọn họ thắng trận chiến rồi") là câu tường thuật trực tiếp. Câu này thể hiện sự hân hoan vui mừng.

Ta thấy động từ ra mắt "said" chia ở quá khứ buộc phải trong câu con gián tiếp ta đề xuất lùi thì: HTHT -> QKHT -> Đáp án B cùng D ta loại.

Còn giải đáp A và C. Ta thấy ở đáp án A, chưa phải là biện pháp nói con gián tiếp hoàn toàn vì tự "Hurrah" vẫn để trong ngoặc kép.

-> Đáp án C (Họ la lên một bí quyết vui vui tươi rằng bọn họ đã thắng lợi trận đấu) là giải đáp đúng về mặt kết cấu và ý nghĩa.


Đáp án - giải thuật

30 bài tập trắc nghiệm về Câu tường thuật trằn thuật

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm về câu Tường thuật vào câu è cổ thuật gồm đáp án và giải thuật chi tiết


Xem chi tiết

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp tcykhoahanoi.edu.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép tcykhoahanoi.edu.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *