Viết Lại Câu Với Unless (If Not): Cách Dùng Và Bài Tập, Cấu Trúc Unless (If Not)

Chắc hẳn các bạn đã biết ước ao nói “trừ phi”, “trừ khi” trong giờ đồng hồ Anh chúng ta sẽ sử dụng “Unless”. Tuy thế không phải ai cũng nắm chắn chắn được cách áp dụng đúng của kết cấu “unless” cũng giống như các bí quyết dùng khác của trường đoản cú vựng này. Do vậy, bây giờ FLYER để giúp bạn tháo gỡ những do dự về “unless” trong nội dung bài viết này nhé.

Bạn đang xem: Viết lại câu với unless


*
Cấu trúc “Unless” là gì?

1. Tổng quan liêu về cấu trúc Unless

1.1. Unless là gì?

Theo trường đoản cú điển Cambridge, “unless” được đọc là “except if” có tức thị “nếu không” hoặc rất có thể mang nghĩa “trừ khi”, “trừ phi”. Mặc dù phiên bản thân mang nghĩa phủ định tuy vậy “unless” lại được sử dụng trong câu khẳng định.

Cấu trúc “unless” trong tương đối nhiều trường hợp bao gồm nghĩa tương tự và có thể thay cố cho “If…not”

Ví dụ:

You will fail in English unless you study harder.(Bạn vẫn trượt môn giờ đồng hồ Anh còn nếu không học tập lành mạnh và tích cực hơn)Dreams never become true unless you work on them.(Ước mơ vẫn không lúc nào thành hiện tại thực giả dụ bạn không áp theo đuổi nó)

1.2. Vị trí của Unless trong câu

Khi sử dụng “Unless” trong câu điều kiện, ta ko cần để ý đến vị trí “Unless” trong câu, mệnh đề này rất có thể đứng tại vị trí đầu hoặc giữa câu.

Lưu ý, cùng với trường vừa lòng “unless” ngơi nghỉ đầu câu, đề xuất thêm lốt phẩy vào vùng sau mệnh đề.


*
Vị trí của “Unless”

Ví dụ:

Mệnh đề Unless đứng đầu
Mệnh đề Unless đứng cuối
Unless I’m busy, I’ll go to the museum tomorrow.(Trừ lúc tôi bận, nếu như không tôi sẽ đến bảo tàng vào ngày mai)The doctor toldhim that he will not live unless he has a heart transplant right away.(Bác sĩ nói rằng anh ấy sẽ không còn thể sống ví như không thực hiện ghép tim ngay)
Unless you apologize, Marry never comes.(Trừ khi chúng ta xin lỗi, Marry sẽ không lúc nào đến)All the boxers need to lớn have very quick reflexes unless they will be defeated.(Tất cả võ sĩ đấm bốc cần phải có sự phản xạ nhanh nếu như không họ sẽ bị đánh bại)

2. Các cấu trúc Unless

2.1. Bí quyết dùng unless trong các câu điều kiện

2.1.1. Câu đk loại I

Với câu điều kiện loại I, kết cấu unless để biểu đạt một tình huống có thể xảy ra trong tươnglai, vào trường phù hợp này ta có thể sử dụng cả ”If not” thay thế sửa chữa cho “unless”.

Cấu trúc:

Unless + S + V (simple present), S + will/can/shall + V

Ví dụ:

You will fail the final examination unless you study hard.(Hoặc You will fail the final examination if you do not study hard.)Bạn đang trượt kỳ thi cuối cùng trừ khi bạn/ nếu khách hàng không học tập chăm chỉ.You will be sick unless you get enough sleep.)(Hoặc You will be sick if you vày not get enough sleep)Bạn sẽ ốm nếu như chúng ta không ngủ đủ.
*
Cấu trúc “Unless” vào câu điều kiện
2.1.2. Câu điều kiện loại II

Trong câu điều kiện loại II, cấu tạo unless cần sử dụng để biểu đạt một tình huống không thể hoặc không xảyra trong hiện tại.Trường vừa lòng này bạn cũng có thể sử dụng “If …not” để sửa chữa thay thế “Unless”.

Cấu trúc:

Unless + S +Ved / V2 (simple past), S+ would + V

Ví dụ:

She would not be late for the train unless he forgot his baggage.(Hoặc She would not be late for the train if he did not forget his baggage)Cô ấy đã không trễ chuyến tàu trường hợp anh ta không chẳng chú ý hành lý.I wouldn’t eat that kind of food unless I was really hungry.(Hoặc I wouldn’t eat that kind of food if I weren’t really hungry)Tôi sẽ không loại thực phẩm kia nếu tôi ko đói.Unless he were ill, he would be at the office.(Hoặc If he weren’t ill, he would be at the office.)Nếu anh ấy không nhỏ xíu thì anh ấy đã đang ở văn phòng và công sở rồi.2.1.3. Câu đk loại III

Trong câu đk loại 3, kết cấu unless cần sử dụng để diễn đạt tình huống đã không xảy ra trong quákhứ, bạn cũng có thể sử dụng Unless và áp dụng cả “If …not”.

Cấu trúc:

Unless + S + had + Ved/V3 , S + would + have + VII

Ví dụ:

Unless I had walked in the rain last week, I would not have been ill.(Hoặc
If I had not walked in the rain last week, I would not have been ill)
Nếu tôi ko dầm mưa vào tuần trước, tôi đã không bị ốm.I wouldn’t have gone on a picnic unless Marry had suggested it.(Hoặc I wouldn’t have gone on a picnic if Marry hadn’t suggested it)Tôi đang không đi picnic trường hợp như Marry ko gợi ý.I would have taken the last train unless I had got up too late.(Hoặc I would have taken the last train if I hadn’t got up too late)Đáng lẽ tôi đã bắt được chuyến tàu sau cùng nếu như tôi không dậy muộn.

2.2. Phương pháp dùng unless trong câu cảnh báo

Một phương pháp dùng thông dụng của cấu trúc “Unless” là khi muốn nhấn mạnh vấn đề hoặc thúc giục 1 hành động nào đó cần phải được triển khai ngay mau chóng để tránh gây nên hậu quả đáng tiếc về sau.

Ví dụ:

Unless we hurry, we will go khổng lồ the theater late.

Nếu họ không nhanh lên thì bọn họ sẽ mang lại rạp muộn mất.

Harry cannot move up unless he works harder.

Harry đang rớt ví như không cố gắng học.

Lưu ý: hoàn toàn có thể dùng “If…not” để sửa chữa thay thế trong trường hợp này nhưng mức thái độ và cường độ cảnh báo không tốt bằng.

*
Cách dùng kết cấu “Unless”

2.3. Cần sử dụng trong câu khuyến cáo ý kiến

Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc “Unless” để mang ra một lời lời khuyên hoặc gợi ý.

Ví dụ:

I’ll hang out with you guys – unless I’m busy.

Tôi sẽ ra phía bên ngoài với đa số người, trừ phi tôi bận.

I will play clip games with Harry – unless he invites me.

Tôi sẽ game play với Harry nếu như anh ấy mời tôi.

Lưu ý: vào trường thích hợp đưa khuyến cáo ý kiến hoặc lời nhắc nhở ta thiết yếu dùng cấu tạo “If…not” để thay thế sửa chữa “Unless”

2.4. Kết cấu Not Unless

“Not unless” mang nghĩa là “chỉ khi”, nó tương đồng với nghĩa và bí quyết dùng của cấu tạo “Only if”.

Ví dụ:

Shall I tell Tom what happened? – Not unless he asks you (= Only if he asks you.)Tôi có nên nói với Tom gần như gì đã xẩy ra không? – Chỉ khi anh ấy hỏi bạn.Not unless she tells me the truth, can I forgive her.(= Only if she tells me the truth, can I forgive her.)(Chỉ khi bạn nói với tôi thực sự tôi đang tha thứ mang đến bạn)

3. Một số chú ý khi sử dụng cấu tạo “Unless”

3.1. Will/ would trong kết cấu Unless

Trong câu có chứa mệnh đề “Unless” thì tuyệt vời và hoàn hảo nhất không được thực hiện will/ would.

Ví dụ:

Unless I miss the bus, I’ll see you at three o’clock.

Trừ khi tôi bị lỡ xe cộ buýt, tôi sẽ gặp gỡ bạn lúc tía giờ.

Không sử dụng: Unless I’ll miss the bus, I’ll see you at two o’clock.

Unless you go to sleep early, you will be very tired.

Nếu chúng ta không đi ngủ sớm, các bạn sẽ bị mệt mỏi đấy.

Không sử dụng: Unless you will go to lớn sleep early, you will be very tired.


*
Một số lỗi lúc sử dụng cấu tạo “Unless”

3.2. Mệnh đề sau “Unless” luôn là khẳng định

Bản thân mệnh đề “Unless” đã với nghĩa lấp định, vì thế bọn họ không áp dụng mệnh đề tủ định sau “Unless”. Khi đó câu vẫn thành nhị lần che định cùng trở đề xuất vô nghĩa.

Ví dụ:

Unless you study hard enough, you will fail the final test.

Trừ phi bạn làm việc tập đủ chuyên chỉ, các bạn sẽ trượt bài xích thi cuối cùng.

Xem thêm: Về hiện tượng các nhà xanh võ trọng nghĩa, » nhà tích bụi và tốn điện của võ trọng nghĩa

Không sử dụng: Unless you don’t study hard enough, you will fail the final test.

I will vì the household chores if my mother can not.

Tôi sẽ thao tác làm việc nhà nếu mẹ tôi ko thể.

Không sử dụng: I will vị the household chores unless my mother can not.

3.3. Không dùng kết cấu Unless vào câu hỏi

Mệnh đề “Unless” không thể là một trong những câu hỏi. Vào trường hợp này bọn họ phải áp dụng “If…not” để thay thế.

Ví dụ:

What will happen if I vì not wake up early tomorrow?

Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu tôi ko thức dậy sớm vào sáng sủa mai?

Không sử dụng: What will happen unless I wake up early tomorrow?

What would she vì chưng if I did not tell her the truth?

Cô ấy sẽ làm những gì nếu tôi ko nói cho cô ấy biết sự thật?

Không sử dụng: What would she vị unless I told her the truth?

4. Bài tập

4.1. Bài xích tập

Bài tập 1: Viết lại câu sao để cho nghĩa không đổi.

1. Unless he were absent now, he would meet the headmaster.

=> If …………………………………………………………………

2. Unless Lan cleaned up the car now, her boss khủng could ask her to bởi vì this.

=> If …………………………………………………………………

3. If I didn’t know the number, I would not ring it up.

=> Unless …………………………………………………………………

4. If nam didn’t study hard, he could not get good marks.

=> Unless …………………………………………………………………

5. If my son didn’t have a terrible headache he wouldn’t be absent from his class.

=> Unless …………………………………………………………………

Cấu trúc Unless là một dạng của chủng loại câu điều kiện. Cấu tạo này thường lộ diện trong số đông các bài rèn luyện và bài bác kiểm tra năng lượng tiếng Anh.


ài viết ngữ pháp bây giờ Ms Hoa TOEIC sẽ giới thiệu cho các bạn toàn bộ kiến thức và kỹ năng về cấu tạo Unless = If not trong tiếng Anh nhằm các bạn cũng có thể dễ dàng xử lý các bài tập khi chạm chán phải nhé!

1. Định nghĩa kết cấu Unless

Trước khi tò mò về biện pháp sử dụng cũng như bài tập của kết cấu Unless, hãy thuộc cô Hoa tìm hiểu tổng quan kết cấu Unless trước nhé.

Unless mang nghĩa là không, trừ khi cùng được áp dụng với chân thành và ý nghĩa là đậy định. 

Cấu trúc unless bao gồm nghĩa tương đương với cấu trúc If not, vì chưng vậy trong câu đk thì cả 2 từ này đều có thể thay cố gắng cho nhau. Tuy vậy unless mang ý nghĩa sâu sắc là đậy định dẫu vậy nó được sử dụng trong những câu khẳng định.

*

Eg:

2. địa chỉ của mệnh đề Unless trong giờ Anh

Khi sử dụng kết cấu Unless trong câu điều kiện, bọn họ không cần suy xét vị trí của mệnh đề này trong câu. Mệnh đề cất Unless đều rất có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính.

Eg:

Lưu ý: trong trường phù hợp mệnh đề đựng Unless đứng sống đầu câu, chúng ta nhớ buộc phải thêm vết phẩy “,” khi hoàn thành mệnh đề kia nhé.

*

3. Giải pháp dùng kết cấu Unless vào câu điều kiện

Trong giờ đồng hồ Anh, kết cấu Unless có rất nhiều cách áp dụng khác nhau. Dưới đó là một số cách sử dụng thông dụng với kết cấu với Unless.

Câu điều kiện loại 1

Trong câu đk loại 1, dùng cấu tạo Unless nhằm mô tả một sự việc rất có thể xảy ra trong tương lai. Chúng ta có thể sử dụng cả cấu trúc Unless với If not để thay thế sửa chữa cho nhau.

Cấu trúc

Unless + S + V (simple present), S + will/can/shall + V

Eg:

Câu đk loại 2

Trong câu đk loại 2, kết cấu Unless được sử dụng để diễn tả một tình huống không thể xẩy ra ở hiện nay tại. Rất có thể sử dụng kết cấu Unless cùng If not để thay thế cho nhau.

Cấu trúc

Unless + S +Ved / V2 (simple past), S+ would + V

Eg:

Câu đk loại 3

Trong câu điều kiện loại 3, kết cấu Unless sử dụng để biểu đạt những tình huống đã không xẩy ra ở trong quá khứ. Có thể sử dụng cấu trúc Unless thay thế sửa chữa cho If not cùng ngược lại.

Cấu trúc

Unless + S + had + Ved/V3 , S + would + have + Ved/V3

Eg:

4. Cấu trúc Unless lời khuyên một ý kiến

Trong giờ Anh, trường hòa hợp sử dụng cấu trúc Unless như một lưu ý hoặc đề xuất.

Lưu ý: các bạn không được phép thực hiện If… not để sửa chữa cho cấu trúc Unless.

Eg:

Lưu ý: Hãy thêm vết gạch ngang “-” khi bạn muốn sử dụng an afterthought (có nghĩa là quan tâm đến lại).

5. Cấu tạo unless mang ý nghĩa chất cảnh báo

Unless được thực hiện khi bạn muốn thúc giục hay nhấn mạnh một hành động nào đó rất cần được được triển khai ngay lập tức nhằm mục tiêu tránh gây ra những hậu quả xứng đáng tiếc. 

Trong trường phù hợp này, chúng ta có thể sử dụng If not. Mặc dù sắc thái diễn đạt sẽ không được bằng Unless.

Eg:

6. Phần lớn lỗi thường chạm chán khi áp dụng cấu tạo Unless

Cấu trúc Unless được sử dụng nhiều trong tiếng Anh giao tiếp, tuy nhiên cấu tạo này thường tạo nhiều bả và nhầm lẫn khi sử dụng. Dưới đấy là một số lỗi thường chạm mặt khi sử dụng kết cấu Unless.

Lỗi nhầm lẫn kết cấu Unless khi muốn miêu tả ý nghĩa của If

Khi muốn mô tả ý nghĩa của cấu trúc If, chúng ta không được sử dụng kết cấu Unless

Eg:

Lỗi thực hiện will/would trong mệnh đề đựng Unless

Chúng ta không dùng Will/would trong mệnh đề tất cả chứa Unless

Eg:

- Unless you will go khổng lồ sleep soon, you will wake up late. – không được sử dụng

Lỗi áp dụng Unless trong câu hỏi

Trong câu hỏi bạn chỉ được sử dụng If not, không được sử dụng Unless để chũm thế

Eg:

- What will happen unless I"m late for the train this afternoon? – ko được sử dụng

*

Bài tập dượt tập

Exercise 1: Từ những câu trả lời có trong ô trống, chọn đáp án đúng. 

1. If
Unless you stop eating, you won"t thua weight.

2. The manager will be furious ifunless you don"t fill up those empty shelves now. 

3. I"ll be freezing out there ifunless you wear some proper clothes. 

4. We cannot go lớn the soccer field ifunless the rain stops. 

5. The report cannot be finalized ifunless you don"t finish up your part now. 

6. She is not allowed into the building ifunless she provides some kinds of identification. 

7. We should be there by 9:30 ifunless the traffic is not too crowded.

8. The match will have lớn be postponed ifunless the weather gets better. 

9. He will cook dinner tonight ifunless they decide khổng lồ go out.

10. If
Unless you provide some assistances, he won"t be able to vì chưng the project alone. 

Exercise 2: Viết lại những câu sau.

1. If you don’t go out more often, you won’t be able to make new friends.

à Unless ____________________________________________________________________ .

2. If the preparation is not completed by tomorrow, we will have to lớn postpone the opening.

à Unless ____________________________________________________________________ .

3. Unless we take some measures now, we may have serious matters latter.

à If ____________________________________________________________________ .

4. He won’t come unless you invite him personally.

à ____________________________________________________________________ .

5. If the director doesn’t arrive on time, the meeting will have khổng lồ be cancelled.

à Unless ____________________________________________________________________ .

Đáp án

Exercise 1:

1. Unless

2. If

3. Unless

4. Unless

5. If

6. Unless

7. If

8. Unless

9. Unless

10. Unless

Exercise 2:

1. Unless you go out more often, you won’t be able lớn make new friends.

2. Unless the preparation is completed by tomorrow, we will have khổng lồ postpone the opening.

3. If we don’t take some measures now, we may have serious matters latter.

4. He won’t come if you don’t invite him personally.

5. Unless the director arrives on time, the meeting will have to be cancelled.

Trên đấy là tất tần tật những kỹ năng và kiến thức liên quan liêu đến cấu tạo Unless trong tiếng Anh nhưng mà Ms Hoa TOEIC mong muốn gửi gắm tới các bạn. Đừng quên giữ gìn và theo dõi và quan sát website tcykhoahanoi.edu.vn để được cập nhật những kỹ năng và kiến thức tiếng Anh hữu dụng nhé!

Ngoài ra, nếu bạn có nhu cầu luyện thi TOEIC và được hỗ trợ tư vấn lộ trình học miễn phí cũng như khóa học phù hợp với năng lực tương tự như mục tiêu của bạn dạng thân, hãy đk form sau đây dể được cô Hoa support nhé.

*

Tại Ms Hoa TOEIC, các các bạn sẽ được support lộ trình học cân xứng với năng lực tương tự như mục tiêu của chính bản thân mình để có thể lựa lựa chọn khóa học cân xứng với bạn dạng thân.

 

Ngoài ra, sứ giả của Ms Hoa cũng là hầu hết tinh anh và có bề dày kinh nghiệm và được chứng tỏ bởi hiệu quả thi của các học viên.

Đặc biệt, với cách thức học sản phẩm hiếm RIPL giúp học viên đoạt được tiếng Anh dễ dãi qua hồ hết giờ học tràn trề cảm hứng, được thực hành ngôn ngữ liên tiếp cùng khối hệ thống kiến thức chắt lọc.

Và nhiều tài liệu độc quyền và hữu dụng đang mong chờ bạn khám phá để trở thành kiến thức của chính chúng ta đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *